14 maart 2018 door: T.Stegeman Buren keren zich tegen plaatsing van windmolens

‘’Wij zijn absoluut niet tegen windmolens, wij vinden alleen dat ze te dicht bij onze huizen worden geplaatst!’’ benadrukt Jan Withag.  Deze uitspraak wordt beaamd door een groot aantal omwonenden van de Veldovenweg, Vijverlaan, Ringoven en de wijk Kerkedennen/Letterveld. 

Als de plannen doorgaan, zouden er twee windmolens geplaatst worden in de buurt van de A35, op ongeveer 600m afstand van de woningen. Windmolens die zo dicht op dorpskernen worden geplaatst,  zouden veel geluidsoverlast veroorzaken, te veel slagschaduw geven en tevens gezondheidsproblemen opleveren.  ‘’We hebben hier al hinder van het verkeer dat over de A35 raast. Dit neemt bovendien steeds verder toe. Als we daarnaast ook nog eens de hinder van de windmolens bij krijgen, is het woongenot een stuk minder.’’  Bovendien hebben de bewoners onderzoek gedaan naar gezondheidsklachten. Zo zou het voortdurende geruis van de wieken voor slaapproblemen kunnen zorgen, waardoor men veel eerder vermoeid is met alle gevolgen van dien. Al deze negatieve aspecten zouden bovendien kunnen leiden tot waardevermindering van de woningen. Ook het knipperlicht dat op de molens zit waardoor de molens tot in de verre omtrek te zien zijn, zou tot irritatie kunnen leiden.

‘’Daarbij komt dat Twente eigenlijk een windluw gebied is. Aan zee waait het veel harder’’, haakt Gerard Sleumer in. ‘’Dat betekent dat windmolens hier extra hoog moeten worden om toch nog  wind te kunnen vangen en het project rendabel maken. De molens die hier geprojecteert zijn worden 210m hoog! Dat zijn dus enorme jongens!’’

Om de stemming te peilen onder de omwonenden is er een enquete gehouden onder 156 woningen. Bewoners konden op deze manier hun mening ventileren. Na het verzamelen van alle uitslagen bleek dat 144 huishoudens tegen de komst van windmolens waren, zeven stemden neutraal en vijf gezinnen waren voor. ‘’Dit zegt genoeg! Wij zijn bang dat de windmolens te dichtbij staan en dat ze voor ons meer nadelen dan voordelen opleveren!’’

 

De familie Kristen, die een veebedrijf bedrijf runt,  heeft het initiatief genomen om twee windmolens te laten plaatsen. In hun website: burenvoorwind.nl geven zij aan al langer bezig te zijn met duurzaamheid en zien dit ook als een manier om de klimaatsverandering op te vangen. Hemelsbreed ligt de plek, die het echtpaar voor ogen heeft,  ongeveer 600m van de woningen aan de Veldovenweg.  Samen met het bedrijf Raedthuys Pure Energie en Borne Energie wordt nu gekeken naar de haalbaarheid.  Afgelopen vrijdag is er een excursie georganiseerd naar Steinfurt waar vergelijkbare windmolens staan. Echter deze staan op zo’n 2700m van de dorpskern. Twee bussen met ongeveer 60 belangstellenden bekeken de molens en op de terugweg waren de reacties zeer uiteenlopend. Mensen die zich positief uitlieten, maar ook passagiers die uiterst negatief waren en uiteraard waren er de twijfelaars.  Matthijs Oppenhuizen, zakelijke partner van de familie Kristen en eigenaar van Raedhuys Pure Energie, die de windmolens gaat plaatsen, wil in gesprek met de omwonenden. ‘’Wij willen onderzoek gaan doen naar de bezwaren van de omwonenden, bekijken wat men merkt van de molens en samen bepalen waar de molens zouden kunnen staan. Er staat immers nog niets vast, ook de plek niet. Wij willen echt samen met de buurt bekijken wat de beste oplossing is. Daarom hebben we deze excursie ook opgezet, zodat mensen zelf kunnen ervaren hoeveel overlast er is. Wij hebben geen haaast, we willen alles zo goed mogelijk doen en naar tevredenheid van de omgeving. Dat is voor ons heel belangrijk.’’

AH