GroenLinks-PvdA neemt alsnog afscheid van Bram Donkers

Terug naar 'RTV Borne'

Vanwege Corona was het afscheid uitgesteld.

Maanden later dan gepland brachten de afdelingsvoorzitter van GroenLinks Borne, de afdelingsvoorzitter van PvdA Borne en de fractievoorzitter van Groenlinks-PvdA een bezoek in huiselijke kring aan Bram Donkers, om hem te bedanken voor zijn vele jaren inzet voor de partij en voor de gemeente Borne.

Bram Donkers (73) had al op dinsdag 16 juni afscheid genomen van de gemeenteraad. Na ruim dertig jaar actief politiek bedrijven hangt de sociaal democraat de pet aan de wilgen. Daarmee verdwijnt een markante persoonlijkheid uit de gemeenteraad. Een man die behoorlijk kritisch uit de hoek kon komen, maar daarentegen altijd constructief bezig wilde zijn. Bij zijn afscheid van de raad kreeg Donkers een koninklijke onderscheiding: hij werd aan het einde van de raadsvergadering benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw Dieke spelde hem het kleinood op.

Bij het huisbezoek van de partijgenoten kwamen daar, naast veel lovende woorden, nog eens enkel fraaie cadeaux bij: enkele flessen ‘Bram Donkers’ wijn, een speldje van de PvdA, en last but not least een paar echte PvdA sokken.

Hierna het denkwoord dat Bram aan de leden stuurde:

Beste leden van PvdA en GroenLinks,

“Stevig verwend, om even stil van te worden…”

In juni nam ik afscheid van de gemeenteraad van Borne op basis van afspraken die direct na de verkiezingsuitslag in 2018 werden gemaakt. Mooi dat we als GroenLinks en PvdA een positiever gewenste verkiezingsuitslag toch op deze manier (primaat aan twee jaar voorkeursstem, daarna de kandidatenlijst volgen) vorm hebben kunnen geven.

Mijn afscheid van de gemeenteraad was, hoewel door de Corona-restricties gedeeltelijk digitaal, maar met een mooie toespraak van de burgemeester, wat mij betreft, heel waardevol.

Donderdagmiddag kwamen, al weer vanwege de Corona-restricties maanden later dan gepland de afdelingsvoorzitter van GroenLinks Borne, de afdelingsvoorzitter van PvdA Borne en de fractievoorzitter van Groenlinks-PvdA bij mij thuis – in perfecte Corona-distantie – op bezoek. Zij voelden zich een beetje verlegen met het feit dat een min of meer feestelijk afscheid door genoemde beperkingen niet had kunnen plaats vinden.

Ze wilden desondanks namens hun achterban uiting geven van hun waardering voor de “dingen” die ik sinds het eind van de 80-er jaren van de vorige eeuw in Borne mocht doen. Er werd heel wat opgesomd, maar op zo’n moment ben ik me er echt van bewust dat “succes vele vaders kent” en dat ik als geluksvogel daar in verschillende functies aan mocht deel nemen.

Het werd een soort huldiging. Ik kreeg als uiting van waardering het “Groene Lintje” uitgereikt van Martin Tikken, voorzitter van GroenLinks, de “Zilveren speld” namens de landelijk voorzitter van de PvdA door afdelingsvoorzitter Dick Slettenhaar en een mooie “welzijn surprise” van fractievoorzitter GroenLinks/PvdA Jan de Vries. Daarnaast van Jan mooie bloemen voor Dieke, van Martin ook nog wijn en van Dick dikke PvdA-sokken. Allemaal geen kattenpis.

Al die lovende en mooie woorden lijken logisch, anders creëert men daar geen gelegenheid voor. Maar toch word je je er ook weer van bewust dat je bevoorrecht bent en dat je dankbaar moet zijn voor de situatie waarin je het een en ander heb mogen en kunnen doen. Want ondanks soms heel wat gekrakeel, ervaar je steeds weer dat de parlementaire democratie met zijn verschillende lagen de meest wenselijke vorm voor een samenleving is. Deze bestuursvorm gaat er immers van uit dat alle mensen het recht hebben verschillend te zijn en verschillend te denken en dan toch te proberen daar zodanige overeenkomst in te zoeken en te realiseren dat het samenleven acceptabel wordt voor iedereen.

Borne, als gemeenschap en gemeente, voor mij een mooi verhaal dat ik nog lang wil mee maken.

Met vriendelijke groeten,
Bram Donkers

foto’s met dank aan Groenlinks-PvdA
Een productie van RTV Borne