12 april 2018 door: T.Stegeman Zomaar een dorpsgenoot Vandaag: Bert Groothengel

Je komt ze overal tegen: bij de supermarkt, in de wachtkamer bij de huisarts of op straat. Veel mensen groeten elkaar; Borne is een vriendelijk dorp. Elk mens heeft zijn eigen unieke verhaal waaruit blijkt dat die persoon niet ‘zomaar’ een dorpsgenoot is.

“Bert Groothengel is joonk wörden in 1959 in Boorn”.  Deze tekst is te vinden op internet als inleiding bij een beschrijving over zijn activiteiten voor de Twentse taal. Bert is dan ook tweetalig in Borne opgegroeid aan de Oude Almeloseweg. Deze straat grensde in zijn jonge jaren nog aan het buitengebied van Borne. “Ik heb genoten van de ruimte en van de mogelijkheden die het platteland mij bood” vertelt Bert enthousiast.

Bert doorliep de Molenkampschool van meester van de Wijk. “Een school waar strenge regels gehanteerd werden”, volgens Bert. Hierna ging hij naar de Gunningmavo en daarna volgde hij de juridische richting op de Meao.

Bert vond een baan als administratief medewerker bij de Hengelose Bierbrouwerij, maar maakte na drie jaar een overstap naar een accountantskantoor in Delden.

Van het kantoorwerk bleek hij niet gelukkig te worden. Zijn sluimerend verlangen naar een baan binnen het onderwijs maakte hij waar door naast zijn werk de lerarenopleiding Economische Wetenschappen te volgen. Hierna werd hij als docent aangesteld bij het K.M.B.O., een opleiding die later opging in het ROC van Twente. Omdat van Bert verwacht werd dat hij ook Recht ging doceren heeft hij zelfs nog enkele jaren Rechten aan de universiteit gestudeerd. “Het is een interessant vakgebied waarover ik veel kan vertellen” aldus Bert die zijn mannetje wel staat als het op vertellen aankomt. Inmiddels werkt hij al dertig jaar bij het ROC. De laatste acht jaar als teammanager van de afdeling Assisterenden Gezondheidszorg. Om zijn functie nog meer inhoud te kunnen geven behaalde hij in 2015 zijn master Education Leadership.

Binnen de protestantse kerk heeft Bert zich ook jarenlang dienstbaar opgesteld. In zijn jonge jaren als jeugdouderling en later als voorzitter van de kerkenraad.

Toen het in het Twents geschreven boek ‘Jewilmke’ uitkwam van Gerrit Kraa, streektaalconsulent bij het Van Deinseinstituut, las hij dat voor aan zijn dochter.  Hij vond het erg leuk om een boek in de eigen streektaal te kunnen voorlezen. Het zette iets in gang bij Bert. Zo ontstond daarna de wens om een kerkdienst in het Twents te  houden, waarvoor hij contact opnam met bovengenoemde Gerrit Kraa. Dit bleek van grote invloed te zijn  op zijn verdere ontwikkeling omdat hierdoor het balletje aan het rollen kwam. Behalve de kerkdienst in het Twents bleek deze samenwerking zo vruchtbaar dat Bert in 2002 de functie van streektaalconsulent over kon nemen na de pensionering van Gerrit. Voor deze functie werd Bert gedetacheerd vanuit het ROC bij het Van Deinse Instituut.

Omdat zijn hart bij het gebruik van de streektaal lag was het voor hem niet moeilijk om het gebruik hiervan te promoten. “Het zou mooi zijn als de mensen de streektaal weer gewoon gaan gebruiken en als kinderen weer tweetalig worden opgevoed” is Bert van mening. “Dit is niet enkel van belang voor het behoud van de streektaal als cultureel erfgoed, maar het blijkt ook gunstig te werken voor een bredere ontwikkeling van het kind”. Dientengevolge voerde hij het lesprogramma ‘Twents kwarteerken’ in voor de basisscholen, met als doel het Twents gewoon weer te gaan gebruiken in het dagelijks leven.

Tot zijn spijt ging het Van Deinse Instituut in 2007 over naar de Twentse Welle en keerde Bert weer volledig terug naar het onderwijs.

Maar met zijn voorliefde voor de Twentse streektaal blijft hij actief in de regio met zijn promotieactiviteiten. Hij geeft zelfs cursussen om mensen de Twentse taal te leren. Tevens maakt hij zich sterk voor de oprichting van de Twente Akademie, die nog opereert onder deze voorlopige naam. Dit wordt een centrum voor streektaal en streekcultuur dat zal worden gevestigd in de bibliotheek van Hengelo.

Maar ook bij evenementen, zoals tijdens het kerstfeest in Oud Borne, droeg Bert zijn steentje bij met een zelfverzonnen kerstverhaal dat zich in het Twentse land afspeelde en natuurlijk ook in het Twents werd verteld.

Dit jaar wordt zelfs de Twentse taalprijs uitgereikt in Borne, waarbij Rob Welten voorzitter is van de jury.

Van 1997 tot 2003 was Bert actief voor radio Borghende, waar hij met Gé Nijkamp het programma presenteerde ‘Kiek op Boorn’. Dit programma werd, hoe kan het ook anders, in het Twents gepresenteerd.

Bert denkt in het Twents, spreekt (vaak) in het Twents en voelt zich op en top Twent. Je bent een Tukker of je bent het niet!

TSp.