2 mei 2018 door: T.Stegeman Jan Kroon (Borne-Nu) uit de raad

Hij zit niet op zijn plek, bijna op de hoek links achteraan in de raadszaal. Deze keer heeft hij rechts vooraan een zetel gekregen als ware hij een wethouder naast burgemeester Rob Welten. Jan Kroon neemt ‘door omstandigheden’ afscheid van de gemeenteraad. Hij kampt met gezondheidsproblemen en de kiezers zetten hem buiten het politieke spel. Zijn partij, Borne-Nu, raakte een zetel kwijt. En daarmee ook Jan Kroon.

In de woorden van Welten een actief betrokken raadslid dat zich vooral bemoeide met ruimtelijke ordening, wonen en met de rekenkamercommissie.

Nog een keer werd waardering zijn deel. Met het Bornse Bijtje, bloemen en applaus. De politiek zal hij niet helemaal loslaten. “We komen elkaar nog wel tegen”, beloofde hij.