2 mei 2018 door: T.Stegeman Koninklijke Onderscheiding voor negen plaatsgenoten

De meeste kandidaten waren met een smoes naar het Kulturhus gelokt. ‘’Het zou een officiële dag worden voor mijn zwager die afscheid nam als piloot’’, verklaart Tineke Heller. Theo Lassche wist niet beter of hij moest van zijn werkgever voor een klus naar Paleis ’t Loo. Menig complot werd er gesmeed om de bewuste vrijwilliger netjes in het pak naar de grote zaal te lokken waar familie en vrienden hen opwachtten.  ‘’Pas toen ik mijn kinderen zag, dacht ik: Wat is dit??’’ Maar liefst negen Bornenaren werden verrast met een Koninklijke onderscheiding die burgemeester Rob Welten hen opspeldde. ‘’Het zijn de hoogtepunten in het jaar. Het gaat hier om mensen die zich het hele jaar door hebben ingezet op vele terreinen, meestal op de achtergrond. Dan is het goed dat ze nu in het zonnetje worden gezet!’’ aldus Welten.  Alle kandidaten werden opgenomen als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De 74-jarige Arie de Jager ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdienste voor de Atletiekvereniging Kracht en Vriendschap, voor zijn inzet voor het CJV en voor de BZSV. Daarnaast was hij op veel terreinen betrokken bij de Protestantse Gemeente. Momenteel is De Jager voorzitter van de bloemenvereniging Floralia.

Dini Menheere-ten Harkel(73) stond aan de wieg van de Wereldwinkel. Ze behoort tot de groep vrijwilligers die de winkel bemensen en maakt tevens deel uit van de werkgroep Voorlichting. Daarnaast is ze actief lid Van de Raad van Kerken en voorzitter van de St.Fairtrade Gemeente Borne. Deze stichting heeft zich onder meer sterk gemaakt dat Borne het predicaat Fairtrade gemeente heeft gekregen.

Miriam Oude Wolbers-Van Uhm(65), is secretaris van het bestuur van de BBO en wordt gezien als een ‘’spin in het ondernemersweb”.  Ze is daarnaast secretaris van de Stuurgroep Reclameheffing en zorgt voor de juiste verwerking en begeleiding van de aanvragen.  Tevens is ze secretaris van het Rode Kruis en coördinator sociale hulp, beheerder van het gebouw en teamleider bij calamiteiten. Miriam is ook secretaris van de stichting en de werkgroep Fairtrade Borne.

Gerrit Maas(78) ontving zijn koninklijke onderscheiding voor zijn inzet als vrijwilliger bij het techniekmuseum ’t Heim en zijn inspanningen bij het kunstproject CREA. Daarnaast behartigt Maas de belangen van de gepensioneerden van het pensioenfonds Stork, waarvoor hij vele regiobijeenkomsten heeft opgezet. Daarnaast zet hij zich oop vele terreinnen in voor de kinderopvang Borne.

Harry Peper(77) is vele jaren secretaris en penningmeester geweest van de voetbalclub Zenderen Vooruit. Bovendien is hij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het sportmateriaal en zet hij vele activiteiten op. Hij is clubscheidsrechter, jeugdtrainer, onderhouds- en klussenman en lid van de elftalcommissie. Peper speelde een belangrijke rol bij de nieuwbouw van sportpark ’t Vollenbroek.

Daarnaast is hij kerkhofbeheerder, leider van het onderhoudsteam en administrateur van de begraafplaats. Als coördinator gaat hij over het openen en sluiten van de kerk en over de collectanten. Maas zet zich als collectant ook in voor Jantje Beton en het geestelijk gehandicapte kind.

Rie Koetse-Letteboer(75) zet zich als bestuurslid in voor de Stichting noodopvang Dakloze Asielzoekers. In deze functie is zij onder meer contactpersoon voor het College van Zorgverzekeraars en belast met het opstellen van de Jaarrekeningen van de stichting. Zij is tevens diaken geweest bij Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkeling, ze deed de administratie voor het kerkelijk bureau Protestantse gemeente en bovendien heeft ze jaren de penningen beheerd van het CJV en was ze tevens leidster bij clubavonden.

Arie van Harten(79) werd onderscheiden vanwege zijn werk als secretaris en bestuurslid van de PCOB, zijn betrokkenheid bij de oprichting van de St.Noodopvang Dakloze Asielzoekers en zijn inzet voor de vluchtelingen met name de bewoners van het AZC in Azelo. Bovendien was hij voorzitter van de Gereformeerde Kerkenraad.

Tineke Heller(61) ontving de onderscheiding vanwege haar grote inzet voor de Zonnebloem. Zo is ze vrijwilliger, voorzitter en secretaris van de afdeling Borne en al jaren bezoekvrijwilliger, begeleider van activiteiten en medeorganisator van ontspanningsmiddagen.

Theo Lassche(57) was de jongste Bornenaar,  die verrast werd met een Koninklijke Onderscheiding. Hij verdiende hem vanwege zijn verdiensten voor de carnaval. Als voorzitter van de Toet’nbloazers was hij betrokken bij de invoering van een jongerenafdeling. Hij stond aan de wieg van de oprichting van de St.Borns Carnaval, die onder meer de optocht organiseert en de installatie en begeleiding van de Stadsprins. Bovendien maakt hij deel uit van het bestuur van de carnavalshal, waarin drie verenigingen zijn ondergebracht. Mede door zijn toedoen is deze hal gerealiseerd.    A.H.