17 mei 2018 door: T.Stegeman Oprichtingsvergadering NEO van 99 jaar prachtig geleden nagespeeld

Neo is het jubileumjaar ludiek en uniek begonnen. In de tuin van de familie Wensink aan de Koppelsbrink 10, waar 100 jaar geleden de eerste vergaderingen werden gehouden om te komen tot de oprichting van een Rooms Katholieke voetbalclub in Borne werd de oprichtingsvergadering nagespeeld. 

De rollen van de eerste bestuursleden, de pastoor en de afgevaardigde van de Rooms Katholieke Utrechtse Voetbalbond waren voor de huidige bestuursleden van NEO. Leo Leurink was diep in de archieven van NEO gedoken om de vergadering zo waarheidsgetrouw als maar mogelijk weer te geven.

Een groot deel van de aanwezigen was gekleed in historische kleding.

Het bestuur van de nieuwe vereniging, die toen nog Borne Vooruit heettte, bestond uit Gerrit Jan Grobben, Johan Hassels Mönning en Jan Hendrik Besseling.

Pastoor van Harten uit Oldenzaal werd gespeeld door Gerard Schwering en de huidige voorzitter van NEO kroop in de rol van de eerste voorzitter Grobben.

De pastoor legde uit dat het bisdom wel bereid was een financiële bijdrage te leveren, maar dat er wel enkele regels aan verbonden waren. Zo mocht er alleen tegen katholieke clubs gespeeld worden en werden overtreders niet alleen beboet, maar ook in de biechtstoel verwacht. Hij was bereid om de spelers bij de eerste wedstrijd te met de wijwaterkwast te besprenkelen. De heer Fransen, gespeeld door Albert Jonathans, van de RK Utrechtse Voetbalbond gaf een uitleg over de afmetingen etc. waaraan een voetbalveld moet voldoen waarbij de lijnen moeten bestaan uit zaagsel of kalk. Met de scheidsrechter moet na afloop van de wedstrijd contant worden afgerekend.

De nieuwbakken club hoopte met twee teams aan de competitie te kunnen beginnen, maar toen gevraagd werd om zich bij handopsteking aan te melden als nieuw lid kon de voorzitter triomfantelijk melden dat er wel vier teams gevormd konden worden.

Als afsluiting werden onder luid gejuich de oprichtingspapieren getekend.

Al met al een zeer geslaagde   nagespeelde oprichtingsvergadering met veel humor.

Na de voorstelling werd er door de aanwezigen getoast op het jubileumjaar middels een speciaal door de heer Wanders gebrouwen ‘NEO Centennial’ biertje.

Vervolgens werd het jubileumshirt in de kleuren van honderd jaar geleden gepresenteerd. In dit shirt zal NEO het komende seizoen haar uitwedstrijden spelen.

Als deze avond een graadmeter is voor wat nog komen gaat zal NEO nog een prachtig jubileumjaar tegemoet gaan eindigend op 11 mei 2019 wanneer de club precies 100 jaar bestaat.

TS