17 mei 2018 door: T.Stegeman Toch weer onderdak voor asielzoekers

‘’De noodkreet gehoord en verstaan’’, schrijft zr Josephine van Amersfoort in haar persbericht. Het waren immers zorgelijke tijden. Onlangs wendde de St. Noodopvang Dakloze Asielzoekers zich tot de media met de oproep om huisvesting en nu kan gemeld worden dat er een passende woning gevonden is aan de Oonksweg. Er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar de verwachting is dat de negen mensen waar het om gaat, eind juni hun intrek kunnen nemen.

‘’Er is ons toegezegd dat we hier de komende jaren kunnen blijven!’’, verklaart Gustaaf Boerjan, voorzitter van de stichting. Hij is blij dat er een einde is gekomen aan de periode van onzekerheid. Na de oproep kwamen er zeker 25 mogelijke opties binnen. Totdat op Goede Vrijdag de beste oplossing in beeld kwam. ‘’We willen graag de zekerheid dat we de komende jaren gebruik kunnen maken van een woning en dat kan in dit geval. Het pand heeft echter al geruime tijd leeg gestaan en onlangs is er bij een inbraak veel vernield. Daar wordt nu aan gewerkt en we hopen dat die klus met een paar weken klaar is.’’

Het gaat om de familie Matevosyan uit Armenië en vier alleenstaande mannen, in totaal negen mensen. Ze zijn nog verwikkeld in asielprocedures en in afwachting van de uitslag kunnen ze samen in het huis wonen. De familie Matevosyan is al acht jaar in Nederland, de jongste dochter zit in groep 8 van de Wheele en de oudste is aan het werk. Samen met oma (87) hopen ze op een verblijfsvergunning. De vier mannen komen uit Guinee, China, Bosnië en Azerbeidzjan. De stichting heeft in de loop der jaren al wat vluchtelingen geholpen. ‘’We zijn nu zo’n vijftien jaar bezig en hebben in die jaren heel mensen kunnen opvangen, velen met een goede afloop. Ons toppunt was toen we 38 mensen onder onze hoede hadden, dat was echt ontzettend veel maar we hebben het gered, samen met iedereen die ons gesteund heeft. Deze mensen zijn totaal afhankelijk van Vluchtelingenwerk en van ons!’’ De stichting maakte in de loop der jaren tevens vele veranderingen mee in de procedures. Zo werd het generale pardon afgekondigd en later het kinderpardon. Het aantal mensen dat aanklopt daalt, maar het probleem is er nog steeds. Naast de genoemde negen personen, heeft de stichting nog de zorg over een gezin in Bentelo, twee mensen in Enschede en een vrouw die nu is gehuisvest in de voormalige pastorie van de Theresiakerk. ‘’Dat pand is verkocht, dus zoeken we voor haar ook een alternatief. Het zou mooi zijn als we over nog een woning zouden kunnen beschikken!’’

Maar voor nu is er blijdschap over de woning aan de Oonksweg. Er moet echter nog wel veel gebeuren, maar de bewoners willen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Schilderen en behangen gaan ze onder meer zelf doen, de heren zijn heel handig. Daarnaast moeten er nog gordijnen gemaakt en verder ingericht worden. ‘’Gelukkig hebben we veel steun vanuit de Zwanenhof en van Ton Kerst, dit wordt een heel mooi paleisje! Het is alleen jammer dat de mensen hier geen moestuintje mogen aanleggen, de grond is vervuild!’’ Onlangs werd geconstateerd dat een groot deel van de grond rondom de voormalige fabriek Jonge Poerink sterk is verontreinigd. Op een aantal plaatsen staan groene containers opgesteld die het grondwater op peil houden, zodat de vervuiling niet naar boven komt. Groenten kweken is dus geen optie.

‘’Maar we zijn al lang blij dat deze mensen weer een goede tijd van leven kunnen hebben!’’

Mocht u willen helpen om de kosten te dragen, want er moet natuurlijk wel huur betaald worden, dan is het banknummer:

Nl23 RABO 03094.29.447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers, Europastraat 83 7622 KC Borne.

A.H.