18 juli 2018 door: T.Stegeman Gemeente werkt ‘mantelzorg vriendelijk’

De gemeente wilde een voorbeeld zijn. En wérd een voorbeeld. Donderdagmiddag tijdens de ‘zomerborrel’ in een volle burgerzaal van het gemeentehuis werd het ‘erkend’. Wethouder Martin Velten die graag het adagium  Niemand valt tussen wal en schip mee- en uitdraagt, overhandigde gemeentesecretaris/algemeen directeur Gertjan Rozendom de landelijke erkenning ‘Wij werken mantelzorg vriendelijk’. 

Het gaat erom dat werknemers niet in  de knel komen als ze ook mantelzorger zijn. Hoe combineer je werk en mantelzorg, is de opgave. Het moet bij een mantelzorgvriendelijke organisatie om te beginnen bekend zijn wat mantelzorg is. Dat er belang gehecht wordt aan een goede balans tussen werk en privé. Dat er regelingen en faciliteiten zijn. En dat het bespreekbaar is, in een open cultuur waarin  men zich veilig voelt om erover te praten.  De organisatie moet de bereidheid tonen om een maatwerk oplossing te zoeken en te vinden.

Velten gaf overigens aan dat de gemeente dit niet alleen heeft opgepakt als voorbeeld, maar ook als een verplichting vanuit de Wmo.

De overhandiging werd bijgewoond door Lex Nijhuis die de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) vertegenwoordigde. Hij complimenteerde Rozendom met de opmerking ‘dat je als gemeente nu eens sneller bent dan de ondernemers’. De BBO steunt het initiatief en ziet de waarde ervan in voor de ondernemers in Borne. Nijhuis zal in die zin het stokje van Rozendom overnemen.

Via de BBO kunnen ondernemers/bedrijven zich aanmelden voor eerst een ‘rondetafelgesprek’ na de zomerperiode. Gaan ze ermee aan de slag, dan kunnen ze rekenen op een faciliterende gemeente met hulp van het bureau Jong en Veer.

(js)