12 september 2018 door: T.Stegeman Zomaar een dorpsgenoot Vandaag: Wendy Kroeze – ter Brugge

Je komt ze overal tegen: bij de supermarkt, in de wachtkamer bij de huisarts of op straat. Veel mensen groeten elkaar; Borne is een vriendelijk dorp. Elk mens heeft zijn eigen unieke verhaal waaruit blijkt dat die persoon niet ‘zomaar’ een dorpsgenoot is.

Wendy, die geboren en getogen Zenderense is, zal altijd een speciale band met dit dorp blijven houden. Hoewel ze momenteel in Borne woonachtig is speelt haar sociale leven zich toch voornamelijk in Zenderen af.

Als oudste van vier kinderen groeide Wendy op aan de Hoofdstraat, maar verhuisde later naar het buitengebied van Zenderen. Na de basisschool fietste ze naar Scholengemeenschap Canisius te Almelo, waar ze haar Havodiploma behaalde. Vanwege haar betrokkenheid bij mensen besloot ze een studie tot Sociaal Psychologisch Hulpverlener te volgen aan de Saxion Hogeschool. Na dit te hebben afgerond zette ze haar studie voort aan de U.T. waar ze voor Arbeidsorganisatie en Psychologie haar Master behaalde. Dat ze daarnaast tevens werkte en haar sociale contacten goed onderhield was zeer prijzenswaardig.

Omdat ze tijdens haar studie al studiebegeleidster was bij het ROC en er na haar afstuderen geen werk voorhanden was in haar vakgebied, kon ze bij het ROC aan de slag als docent Volwassenenonderwijs. Na twee jaar werd ze echter benaderd door haar oom Gert ter Brugge uit Zenderen met het verzoek bij ‘geschenken’ te komen werken. Dit is voor haar een prima leerschool geweest, met name om te ervaren hoe het bedrijfsleven in elkaar steekt en hoe ze het beste met klanten kan omgaan.

Via nog een tussenstap werkt Wendy momenteel als teammanager bij de gemeente Rijssen-Holten waar ze in praktijk kan brengen wat ze in haar vorige functies heeft geleerd.

Sinds er in 2008 in Zenderen volksfeesten worden gehouden is Wendy voorzitter van dit gebeuren. Samen met een vriendin en een zusje vormden ze vanaf de oprichting het bestuur,  fris van geest en met veel ideeën. De oprichting was in april 2008 en het eerste feestje in augustus van hetzelfde jaar. Het was toen enkel de bedoeling om wat gelden te genereren en een bescheiden feestje te vieren in en rond een tent voor 16-plussers. Het tweede jaar wilden ze meer aandacht schenken aan de jeugd en werd een zeskamp georganiseerd. Dit bleek meteen een schot in de roos te zijn. De jeugd voelde zich gekend en was enthousiast. Het voordeel hiervan was tevens dat de continuïteit van de volksfeesten hierdoor gewaarborgd bleef. Immers de jeugdigen van toen maken momenteel deel uit van het bestuur.

De hoogtepunten van de feestelijkheden zijn o.a. schuimvolleybal en vogelschieten voor iedereen terwijl speciaal voor de basisschooljeugd een zeskamp wordt gehouden. De belangstelling voor deze feesten is erg groot; de meeste inwoners van het dorp zijn deelnemers aan een activiteit of tonen hun belangstelling en betrokkenheid.

Wendy heeft medegedeeld dat ze haar functie als voorzitter zal neerleggen. Vorig jaar is ze getrouwd met Jorik uit Oldenzaal met wie ze in december ze haar eerste kindje hoopt te mogen verwelkomen.

Jarenlang heeft Wendy gevoetbald bij een dameselftal in Bornerbroek. Hopelijk zal bij Zenderen Vooruit volgend jaar wederom een dameszevental worden opgericht zodat ze haar balletje weer kan gaan trappen.

Het hoogtepunt voor Wendy is elk jaar weer het carnavalsfeest. Samen met haar zus en een vriendin verzinnen ze telkens een nieuwe uitdossing waarmee ze zich in het carnavalsgeweld storten. Het voelt voor haar als een uitlaatklep en beschouwt het tevens als een reünie waarbij ze veel oude bekenden ontmoet.

Gezelligheid en inzet zijn beiden kenmerkend voor Wendy. Er zal beslist nog veel op haar pad komen waarbij een beroep op haar zal worden gedaan.

TSp.