10 oktober 2018 door: T.Stegeman ‘Boost’ voor Borns winkelhart

Een kleine tien jaar na de vorige moest er een nieuwe ‘boost’ komen voor het winkelcentrum. Daarvoor traden donderdagavond in het leegstaande ABN-AMROfiliaal aan het Rheineplein onder leiding van interim-dorpsmanager Piet Hoogers vijf aanjagers aan. Enkele tientallen belangstellenden, plaatselijke  politici en winkeliers/ondernemers kwam er op af. Zij hieven het glas  op de aftrap van wat het ‘centrumarrangement’ heet.

Door de gemeente, de provincie, Stadsbeweging, de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) en een paar vastgoedpartijen is voorop gezet “dat het centrum levendig blijft”.

Er liggen tien ‘

centrumcheques’ van 2.500 euro klaar

Eerder in het wekelijkse persgesprek van het college hanteerde wethouder Michel Kotteman het trefwoord ‘sfeerverbetering’.

Leegstand komt het aanzicht daar niet ten goede. Het moet aantrekkelijker worden. Winkelend publiek en bezoekers moeten als het ware overgehaald worden er langer te vertoeven. Ze moeten zich er thuis voelen, langer dan even boodschappen doen.

Dat betekent aanpak van de gevels en verbetering van de openbare ruimte. Kotteman had het toen over de bestrating, het straatmeubilair, meer groen en sfeervolle verlichting.

Donderdagavond meldde hij dat er deze week mee wordt begonnen. Om de plaatselijke ondernemers mee te krijgen liggen er tien ‘centrumcheques’ van 2.500 euro klaar, liet hij nog eens weten.

Gedeputeerde Monique van Haaf – de provincie draagt 100.000 euro bij – sprak desgevraagd over het stimulerende programma Stadsbeweging. Ondernemers hebben de regie. Daarbij kunnen ze als stimulans ‘kennis, kunde, verbinding en netwerk’ putten uit de Stadsbeweging.

Gerrit Tijhuis van Astij Investments kreeg de opmerking voorgelegd dat vastgoedeigenaren ‘traag reageren’. “Of in hoge torens zitten”, voegde hij er zelf aan toe. Feit is dat internetwinkels veel overnemen. Dat het winkelbestand inkrimpt.

Leo Hoksbergen van Prudentia pleit voor het wegnemen van belemmeringen en leegstaande panden flexibel te bestemmen. Om zo ondernemers te verleiden voor bijvoorbeeld (dag)horeca. Het ABN-AMROfiliaal vond hij daar wel geknipt voor.

BBO-voorman Lex Nijhuis benadrukte dat het de ondernemers zijn die het initiatief voor een toekomstbestendig centrum nemen. “Of er zorgen zijn?”, vroeg Hoogers. Daar draaide hij een beetje om heen. “We zijn allemaal druk bezig. Het gaat vooral om de bereikbaarheid van het centrum.”

De  vraag is, zo blijkt na een korte rondgang, of er niet te overvloedig optimisme in nota bene een leegstaande bank is geslingerd. Hoe dan ook, er is afgetrapt.

(js)