7 november 2018 door: T.Stegeman Het verborgene van de vrouw

Op donderdag 1 november is de expositie “Het verborgene van de vrouw” geopend. De jonge kunstenaar, Neveen Rustum heeft daarbij haar werk toegelicht. Dit naar aanleiding van vragen van Jaap Besteman en met behulp van haar man, Yazan, die als tolk optrad.

Neveen is geboren op 28 oktober 1995 in Al Swaidaa in Zuid Syrië. Haar vader en moeder wonen nog in Syrië evenals haar broer. In Syrië heeft ze een studie gevolgd in tekenen en schilderen. Zij vertelt deze studie gekozen te hebben vanwege haar liefde voor kleuren en haar hobby’s, tekenen en schilderen. Later legde ze dit alles vast op het doek. Zij vertaalt haar gevoel in haar schilderijen en dit geeft haar rust en ontspanning, vertelt ze. Het liefst werkt ze abstract in combinatie met realistisch. Haar werk is kleurrijk.

In Syrië studeerde ze in Damascus en tijdens haar studie gaf ze ook les aan schoolkinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Bovendien heeft ze ervaring opgedaan met autistische kinderen. Ze probeerde deze kinderen door schilderen beter met elkaar om te laten gaan en beter te laten samenwerken.

Ze is in Syrië in 2014 getrouwd. Zij en haar man, Yazan wilden weg uit Syrië ze zijn gevlucht en wonen nu in Borne waar ze aardig ingeburgerd zijn.

In haar nieuwe woning in Borne is ze weer gaan tekenen en schilderen. Ze kan nu weer haar gevoel en spanning kwijt op het doek en dit helpt haar om alles te verwerken en het geeft haar rust. Zij schildert naast het leren van de Nederlands taal . Afgelopen week heeft ze haar eerste in Nederland gemaakte werk kunnen laten zien in de Kulturhus.  Zij zegt zich bevoorrecht te voelen dat dit mogelijk is gebleken.

De naam van haar expositie “Het verborgene van de vrouw”, heeft ze geprobeerd tot uiting te brengen op haar doeken. Immers iedere vrouw is anders, sommigen zijn verlegen, anderen hebben durf en weer anderen laten niet alles zien. Op de doeken kun je slechts gedeelten van een vrouw zien. Het tekent het innerlijk van de vrouw, wat zij voelt en wat zij wil.

Haar doel is om vrouwen te bereiken en ze te laten zien en voelen, dat zij zich vrijelijk kunnen uitten, zichzelf kunnen kennen, en zich vrij kunnen voelen.

De expositie is tot 15 december te bewonderen in de bovenzaal van het Kulturhus