7 november 2018 door: T.Stegeman Tunnel Stroom Esch voorzien van panelen

De zijkanten van de tunnel zijn opgeleukt met achttien panelen, negen in beide sluizen van de onderdoorgang. Ze zijn gemaakt door Francis Hampsink, zelf ook bewoonster van de wijk en tevens eigenaar van Creatieve Vitamines. Eerder had dit bedrijf al de ramen van de voormalige supermarkt in de Dorsmolen beplakt en in diezelfde trant is nu de tunnel opgevrolijkt. Grote kunststofpanelen van twee meter hoog van hoogwaardige kwaliteit en hufterproof zijn bevestigd. Daarop zijn mensen in beweging afgebeeld. ‘’Door deze tunnel lopen, fietsen, rijden voortdurend mensen, die naar hun werk, naar het centrum of waar dan ook op weg zijn. Dat thema past hier. Ze lopen, rennen of wandelen met een kinderwagen. Het is een grote diversiteit aan mensen geworden!’’ Een prachtig geheel. Helaas is de tunnel verder nog niet geschilderd of opgeknapt. De zielige armaturen die door ijverige spinnen nagenoeg volledig ingekapseld zijn, waardoor de verlichting niet optimaal meer is, de graffiti teksten en schreeuwende leuzen, die op diverse plekken zijn aangebracht, die vormen allemaal een schril contrast bij de kleurrijke glimmende panelen. Wijkvoorzitter Frans Edelijn laat weten dat er vanuit de gemeente al wel een toezegging is om de verlichting aan te pakken. ‘’Dit wordt meegenomen in een totaal plan, waarin de verlichting in de hele wijk wordt aangepakt.’’ Hij zou echter ook graag de tunnel van een lik verf voorzien. Dat zou het geheel helemaal af maken. ‘’Deze tunnel is zo’n dertig jaar geleden gebouwd, een beetje verf is geen luxe na al die jaren. Ik hoop dat daar aandacht voor is en dat er binnenkort werk van gemaakt wordt!’’.

A.H.