22 november 2018 door: T.Stegeman Al 35 jaar vriendschap Borne Rheine

Het hele jaar door zijn er reeds momenten geweest waarbij gememoreerd werd aan de 35ste verjaardag van de jumelage tussen de partnersteden Borne en Rheine. Afgelopen vrijdag kreeg deze reeks een afsluiting. In de grote zaal van het Kulturhus hadden zich vele genodigden verzameld waaronder een delegatie uit Rheine. Er werd terug geblikt, maar tevens vooruit gekeken, want hoe moet het verder? Kan een partnerschap de volgende generatie nog boeien?

Het Borne Rheine comité is in ieder geval heel content met het feit dat de huidige activiteiten aanslaan. Zo hebben de schutters en de carnaval heel intensief contact en heeft de Heemkundevereniging onlangs de banden weer aangehaald. ‘’De basis blijft de ontmoeting’’, verklaart voorzitter Hermelink. ‘’Vandaaruit worden vriendschappen gesloten en kun je verder uitbouwen.’’ Voor de toekomst denkt hij toch meer euregionaal te moeten opereren. Er zijn inmiddels contacten gelegd met Hengelo dat op haar beurt weer de partnergemeente van Emsdetten is. Zo kunnen we een vorm van stedenband opzetten.’’ Bovendien wordt gedacht aan het opzetten van nieuwe initiatieven. Zo is men al bezig om een euregio Big Band concert te organiseren. Ook het sportproject moet een vervolg krijgen, maar ook andere thema’s als zonne-energie, duurzaamheid, het gebruik van digitale media zouden aan de orde kunnen komen.

Wonen en zorg

verschillen met de

oosterburen

Tijdens de bijeenkomst die afgesloten werd met een hapje en een drankje werd door Gert-Jan Rozendom en Bern Weber in een Duis-Nederlandse presentatie terug geblikt op het begin, op de eerste contacten die Jaap Grootenboer legde met Reinfried Beyer in 1974. Het mondde uit tot vriendschap, tot uitwisselingen wederzijds en uiteindelijk in een officieel partnerschap dat in 1983 zijn beslag kreeg. Intussen heeft Rheine een Borneplatz, heeft Borne een Rheineplein, zijn er contacten gelegd met Bernburg, Trakai(Litouwen) en Leiria(Portugal).  Bovendien zijn er de meest uiteenlopende uitwisselingen geweest. Scholen, sportverenigingen, gemeenteraadsleden. Er zijn fietstochten en estafettelopen uitgezet. Allemaal met succes.  Maar hoe nu verder?

Hans Peter Benschop ging in zijn uiteenzetting in op het thema: Wat levert het ons op, zo’n jumelage? Een stelling die tegenwoordig vaker gemaakt wordt. Volgens hem is het juist verstandig om met elkaar te blijven communiceren en te netwerken. Alleen op die manier kun je elkaar versterken en dat kan heel veel opleveren.  Gert-Jan Hospers richtte zich met name op het aspect: van elkaar leren. Er bestaan op verschillende terreinen nog grote verschillen, zoals het niveau van zorginstellingen, het bouwen van aangepaste woningen voor mensen met een handicap. Daar zou winst te behalen zijn. Ook het wonen in zijn algemeenheid zou een thema kunnen zijn, want daarin zijn eveneens de nodige verschillen.  Wat dat betreft heeft de jumelage nog genoeg te doen in de toekomst.

A.H.

Kijk voor meer foto’s op facebook.