28 november 2018 door: T.Stegeman ‘Nieuw’ Wooldrik als raad ‘ja’ zegt

Nee, het is geen plannetje, zelfs geen plan, maar een masterplan, beaamt wethouder Michel Kotteman na het persgesprek voor de camera’s van RTV Borne. Deze week komt het in het Politiek Beraad aan de orde als aanloop naar de raadsvergadering op 11 december: ’t Wooldrik dat méér is dan alleen een sportpark. 

Anderhalf jaar ging eraan vooraf. De Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) werkte door de gemeenteraad gekozen scenario’s uit. Een speciaal projectteam goot ze inhoudelijk en financieel in een plan dat drie fasen kent.

Aan de raad wordt nu voorgesteld fase 1 aan te pakken, zeg maar wat er staat en ligt en dat dringend aan opknappen en vernieuwen toe is. Dat houdt in het zwembad renoveren en ‘beperkt’ uitbreiden en energiebesparende maatregelen uitvoeren. Duurzaamheid staat in het hele project hoog in het vaandel.

Voor fase 2 – de verdere uitwerking – wordt een voorbereidingskrediet  van een half miljoen euro gevraagd. Deze fase behelst vervangen en uitbreiden van de sporthallen. Getekend zijn twee grote wedstrijdhallen. Een compleet met een tribune voor 400 toeschouwers. Met daarbij kleedkamers en ruimte voor fysiotherapie, een krachthonk en opslag en hogerop een dans- en vechtsportzaal annex ruimte voor bewegen. Daar waar ruimte ‘overblijft’ kunnen buurtcoaches terecht, denksporters of wat heet extra speelruimte voor de scholen. Buiten wordt het beachveld aangepakt. Het wordt groter en er komt een overkapping bij.

Voor fase 2 komt de fusieschool Jan Ligthart en ’t OLdhof aan bod. Gedacht wordt aan een ruime school, 10 tot 14 lokalen. Plus kinderopvang.

Parkeren

Bezoekers, sporters, toeschouwers die met de auto komen, krijgen onder het motto ‘meer groen, meer licht’ meer parkeerplaatsen: 300, het dubbele van nu. Een (te kostbare) optie is parkeerruimte half verdiept aan te leggen.

Voor fietsers geldt dat ze kunnen rekenen op een grotere stalling. Om bij ’t Wooldrik te komen kunnen ze gebruikmaken van de tot fietsweg heringerichte Bornerbroeksestraat. (Voor auto’s geldt de gemeentelijke verbindingsweg als toegangsweg!)

Beweegpark 

De derde fase is het zogenoemde beweegpark. Het zal nog minstens een paar jaar duren of het beweegpark in het masterplan ‘inpasbaar’ is. De benodigde grond wordt nu nog gebruikt door een agrariër. Met eigenaar Twickel zijn gesprekken gaande. Het heet dat ‘ze er nog niet uit zijn’.

Als het doorgaat vormt het beweegpark het sluitstuk van een heel mooi ambitieus plan, aldus Kotteman. Wat de vraag oproept of het niet te hoog gegrepen is. “De lat ligt hoog. Maar het kan. Het is haalbaar. Elke fase kan afzonderlijk worden uitgevoerd.”

Wie de cijfers op een rijtje zet komt voor fase 1 en 2 uit op bijna 21 miljoen euro. Maar daar krijg je wel wat voor terug. Een Wooldrik dat méér is dan alleen een een dynamisch en aantrekkelijk sportpark. “Het is een plek voor sport, ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie. Een plek waar dagelijks veel sporters, recreanten en vrijwilligers samenkomen. Een plek die geschikt is om prestaties te leveren en geschikt is voor breedtesport. Geschikt voor de getalenteerde topsporter tot en met de sporter met een beperking.”

“Er zit honing in de bloem”, verkondigde Kotteman eerder. Zeker, het gemeentehuis aan het Rheineplein is geen flappentap. “We zullen creatief inzetten op de subsidiemogelijkheden die er zijn. En door bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van hogere huur, sponsoring en speciale acties verdienen we wat terug.”

En er wordt gedacht aan een verhoging van de OZB – met 1,75 procent – vanaf 2021.

Hoe dan ook. Het masterplan ligt er. Op papier. Al dan niet ingevuld. Het woord is aan de raad. In twee fasen: het Politiek Beraad en de raadsvergadering.

(js)