27 december 2018 door: T.Stegeman Duizend euro voor HAS

Hij is de auteur van het boek: Borne zo was het, zo is het nu. Dit boek werd afgelopen november op de markt gebracht. Het gaat over markante gebouwen, die uit het dorpsgezicht verdwenen zijn. Thiehatten werd ooit gevraagd om een serie verhalen met dit onderwerp te schrijven voor de Twentsche Courant Tubantia. Deze verhalen bleken enorm aan te slaan. Zozeer dat hij veelvuldig de vraag kreeg om ze te bundelen in een boek. Dat deed de schrijver, de gebouwen werden zelfs uitvoeriger beschreven en hij breidde het aantal uit naar vijfentwintig. Borne zo was het, zo is het nu werd in een oplage van 600 exemplaren gedrukt met hulp van de Heemkundevereniging. De boeken gingen als zoete broodjes over de toonbank en zijn inmiddels allemaal verkocht. Dat leverde de auteur een netto-opbrengst van 575 euro op. Hij wilde dit bedrag echter niet zelf houden, maar aan een goed doel besteden en verhoogde de inzet zelfs  tot 1000 euro. Theo van der Sman, voorzitter van de St Hulp Aan Sri Lanka(HAS) mocht de cheque in ontvangst nemen. De emeritus pastoor kwam persoonlijk naar Borne en vertelde tevens over het vele werk dat de stichting met hulp uit Twente reeds heeft kunnen verrichten in dit Aziatische land.

A.H.