2 januari 2019 door: T.Stegeman Gouden Pieper voor Joke Vermeulen

Al veertig jaar redacteur van de Vox, het Zenderens kerk- en nieuwsblad. Bovendien  mantelzorger en vrijwilligster op het Dijkhuis. Zijn er verkiezingen, dan bemenst Joke  steevast een van de stembureaus. Zeg maar gerust een duizendpoot. En dat al vele jaren lang en alles zonder computer en smartphone. Truus Spit heeft er in haar rubriek Zomaar een dorpsgenoot uitgebreid aandacht aan besteed. Dat was een onderscheiding waard vond de Oud-Jonkergarde van cv de Doldraeijers, die vorig jaar het initiatief nam en vast van plan is om hiervan een traditie te maken.  En dus werd Joke uitgenodigd om naar het Rigtershoes te komen alwaar de jongerenvereniging bijeen was om feest te vieren. Nu heeft ze niet veel op met het carnavalsfeest, dat was duidelijk  te zien, maar gelukkig was er familie om haar te steunen. Uiteindelijk nam burgemeester R.Welten (met Ipad) het woord en prees deze bijzondere vrouw regelrecht de hemel in. Bij zoveel loftuitingen werd het moeilijk om het droog te houden. Joke werd er verlegen van, dit had ze allemaal niet verwacht, maar ze kon deze geste van de oud-jonkers wel waarderen.

A.H.

Een fotoreportage staat op facebook.