29 januari 2019 door: T.Stegeman Cultuuragenda voorlopig aangehouden

Het winterreces is voorbij. Met het einde van januari in het vizier traden vorige week de zeven Bornse fracties weer aan voor Politiek Beraad als aanloop naar de eerste raadsvergadering van 2019. 

Waarover werd gesproken? En zal gewikt en gewogen worden? Prominent op de agenda prijkte naast het afvalbeleid de ‘Cultuuragenda’. 

Borne heeft behoefte aan een cultuurmakelaar, valt uit de agenda op te maken. Het valt direct op.

Kul. Zo zegt hij het niet, maar bedoelt de directeur van het Kulturhus Frank Droste wel. In het Politiek Beraad zet hij als eerste inspreker de toon. Om te beginnen dat hij niet betrokken is bij de ‘totstandkoming van het stuk’. En vervolgens ‘dat wat u vraagt’ wij al voor een groot deel doen. Alleen subsidies aanvragen doen wij niet. “We kunnen die rol wel aan. We hebben het netwerk. Kijk maar naar onze initiatieven.”

Een bestemming voor het geld dat ermee wordt uitgespaard, heeft Droste al. Geef het aan het project Muziek in de Klas. “Een half uur muziek voor elk kind!”

Het triggert Henk van den Berg (Borne-Nu) zo dat hij de regie van het beraad overneemt en direct reageert. Zijn reactie barst bijna van verbazing. Geen betrokkenheid? Niet aan het woord geweest? En dat het gaat om een breed gedragen wens.

Wat mist u, wat zijn uw hoofdpunten dan?, vragen andere raadsleden.

Vragen die ook terechtkomen bij de tweede inspreker Jaap Besteman die een lans breekt voor de plaatselijke kunstenaars. “Over kunst is in de Cultuuragenda qua beleid en inspiratie, ook op de achtergrond, heel weinig terug te vinden.”

Besteman heeft het over kunst in de wijken, samenwerken met jongeren, specifieke aandacht voor acht Bornse kunstenaars – “ze komen op ons af” – en over een vaste plek. “Wij willen graag ’t Grutje hebben.”

In de politieke vragen richting wethouder Martin Velten schuilen onder meer suggesties als oog hebben voor het betrekken van en samenwerken met alle media als het gaat om de Uit agenda en promotie van kunst, cultuur en toerisme. Acht slaan op het maatschappelijk effect van de cultuurmakelaar; op de regiefunctie van de gemeente en oog hebben voor een discussie met de scholen.

Tom Verreussel (Voor Borne) noemt de agenda te veel een ‘inventarisatie’, zonder verbindingen en kansen die er wel zijn.

Velten belooft een aanvullende memo. “We hadden misschien beter een tussenstap kunnen maken. Met die memo maken we het goed. Tot en met die tijd houden we de Cultuuragenda aan.”

(Lees ook in de Bornse Courant van 23 januari Cultuuragenda op de agenda gezet.)

(js)