8 februari 2019 door: T.Stegeman CdK Andries Heidema bezoekt Borne

‘’Ik vind het belangrijk hoe we het doen met elkaar. De tijden veranderen, plannen worden niet meer achter een bureau uitgewerkt. We moeten het samen doen met de burgers. De kracht ligt in de samenleving en die moeten we als overheid benutten!’’ Die woorden sprak Commissaris van de Koning Andries Heidema na afloop van zijn bezoek aan Borne. 

Aan het eind van de middag was hij te gast in de sportkantine van de BVV Borne waar hij uitleg kreeg over het Masterplan ’t Wooldrik, het project Borne Werkt en de aanpak van de wateroverlast en de energietransitie in de wijk Wensink Zuid.

Bram Donkers presenteerde met veel verve het masterplan ’t Wooldrik , een project dat in drie fases uitgevoerd gaat worden vanwege de hoge kosten. Het omvat het vernieuwen van het zwembad waarmee als eerste begonnen wordt. Vervolgens krijgen de sporthallen een opknapbeurt, komt er een overdekte beachhal bij en zal er een nieuwe school gebouwd worden. Als laatste staat de aanleg van het milieupark op de lijst, waarin onder meer een ijsbaan gerealiseerd zou worden. Een project dat door de BLOS en de sportverenigingen in samenwerking met de ambtenaren is opgezet en uitgewerkt. Heidema beaamde dat het een heel ambitieus plan is, ‘’een hele spannende ontdekkingsreis , waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.’’

Bert Bosman, de initiatiefnemer en leider van het project Borne Werkte oogstte veel waardering voor zijn werk. In 2016 gestart en inmiddels veertien mensen aan een reguliere baan geholpen. ‘’Wij zetten onze mensen heel breed in. Dat kan zijn onkruid wieden op de sportparken maar ook een fietstunnel schoonmaken, scholen ondersteunen bij conciergetaken of meehelpen om de processierups te bestrijden. Het project kent nu zo’n 20 tot 25 deelnemers. Het gaat erom dat men niet vereenzaamt, maar deel blijft nemen aan de samenleving’’. Bosman maakte even van de gelegenheid gebruik om de dames die het buffet verzorgd hadden een pluim op de hoed te zetten, want behoorden eveneens tot de groep deelnemers van Borne Werkt.

Heel complex om twee stromen samen aan te pakken.

Als laatste kwam Wensink Zuid aan bod. Een complex plan waarbij de opzet is om zowel de wateroverlast alsook de energietransitie tegelijkertijd aan te pakken. Een plan dat samen met de bewoners en een klankbordgroep is opgezet. ‘’We hebben immers te maken met twee sporen, de wateroverlast en de toekomstvisie om van het aardgas af te gaan.’’ Inmiddels is een adviesbureau in de arm genomen om te onderzoeken hoe het nu verder moet. Heidema erkende dat de wateroverlast een veelvoorkomend probleem is, maar door het samen met de energietransitie te ontwikkelen maakt het erg complex. ‘’Er zijn immers nog veel onzekerheden.’’ Hij benadrukte echter dat sommige zaken nu al wel geregeld zouden kunnen worden zoals het afkoppelen van de opvang van regenwater.  Over de kosten deed hij wat lacherig hoewel hij toegaf dat ook de Provincie haar steentje zou bijdragen.

Heidema is van plan om alle gemeenten van Overijssel te bezoeken de komende vier jaar. Borne was de eerste en heeft zich goed gepresenteerd.

Op Facebook kunt u een fotoreportage zien van het bezoek.

A.H.