12 februari 2019 door: T.Stegeman Afvalbeleid Raad: Alles opnieuw!

Er ligt een voorstel, in de vorm van een scenario aangeduid met een hoofdletter C. Het gaat over het afvalbeleid dat het college c.q. wethouder Michel Kotteman voorstaat. 

Zij willen dat de welwillende goegemeente door een ‘prijsprikkel’ afval (nog) beter scheidt. Dat binnen een paar jaar wordt uitgekomen op 120 kilo restafval per huishouden en als het kan in 2030 op 50 kilo.

Borne zou er klaar voor zijn, meent Kotteman. In het voorafgaande Politiek Beraad klinkt links en rechts, van voor naar achter en omgekeerd terughoudendheid. Zijn er tegenwerpingen, eigen rekensommetjes, is er verbazing.

Die lijn – college/wethouder de maat nemen – wordt in de raadsvergadering doorgetrokken.

Mieke Visser (SP) bijt het spits af. In de eerste zin van haar betoog zegt ze klip en klaar niet te kunnen instemmen met ‘scenario C’. “Zolang het afvalverwerkingsbedrijf ons afval nog niet volledig kan nascheiden, moet het accent liggen op voorlichting over het nut van zorgvuldig afval scheiden aan de bron.” En moet er volop ingezet worden op een duurzaam, mogelijk circulair gebruik van goederen bij burgers, bedrijven en overheid, voegt ze eraan toe.

Ernst Janssen (D66) legt omstandig uit dat de conclusie dat scenario C het enige is waarmee in 2030 het doel wordt behaald, ‘selectief en weinig verantwoord gemotiveerd’ is. “Puur en alleen gericht op diftar.” Hij daagt de wethouder van Milieu en Duurzaamheid uit het bestaande systeem te optimaliseren. “Schouders eronder en gaan!” In een PS’je stelt hij dat het centraal scheiden van restafval de ‘meest vooruitstrevende resultaten’ oplevert.

Arthur Lammers (Borne-Nu) zegt het zo: “De oplossing voor al deze problemen is er al. Nascheiding van restafval. Lammers wil het huidige ophaalsysteem ‘vooralsnog ongewijzigd’ laten. Tegelijkertijd propageert hij nascheiding bij Twente te onderzoeken en als dat niet kan serieus te kijken naar mogelijkheden bij het afvalverwerkingsbedrijf van Stadt Münster.

Tijd

Werkt omgekeerd inzamelen al dan niet gecombineerd met diftar?, vraagt Anka Jacobs van de VVD zich af. Nee, antwoordt ze zelf. Nascheiding en bronscheiding met diftar wel. Het liefst ziet Jacobs nascheiding. Maar neem de tijd. Om te beoordelen wat in  de eigen specifiek Bornse situatie werkt. “De tijd kan ons nog van alles leren.”

CDA-woordvoerder Harald Lucas vindt dat ‘we op weg zijn en waar we naar toe willen’. Alleen de route staat nog niet vast. Wel: “We moeten het met elkaar doen, op Bornse schaal”.

(Overigens: Waarom afval produceren als je het toch weggooit, citeert hij Loesje.)

Steun

Regelrechte steun krijgt de wethouder van zijn eigen GB90-fractie. Karin Scholten: “Wij doen de inwoners te kort als we dit niet doen. Het is een logisch voorstel”. Het moet gaan om een precieze uitwerking van scenario C, met veel aandacht voor informatie, bewustwording en ‘serviceprikkels’. Het is een ‘ja’ voor diftar.

Jan de Vries van GroenLinks/PvdA noemt het een logisch en duidelijk plan. Het sluit aan bij het raadsprogramma dat rept over circulaire economie. Met stip wijst hij op sturen naar minder restafval dat om allerhande producten zit. “Haast is geboden”, benadrukt hij ook nog.