19 februari 2019 door: T.Stegeman Gemeenteraad wil ongewenste ontwikkelingen voorkomen

Door Annemarie Haak

Met ingang van 14 februari is het voorbereidingsbesluit in werking getreden. Hierdoor zit het buitengebied voorlopig op slot. Doel is om voor de problematiek aan de Oude Bieffel (varkensstal) een oplossing te zoeken.

Het rommelt al enige tijd rondom de varkensstal en de paardenhouderij aan de Bieffel. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verbouwen van de schuur, zodat hij geschikt is om 800 varkens te kunnen herbergen. Er lopen hiervoor nog enkele aanvragen voor vergunning, die nog afgewikkeld moeten worden.  Ook zijn er diverse bezwaarschriften ingediend waarvan er enkele onder meer door de Rechtbank van Overijssel moeten worden beoordeeld en in een enkel geval zelfs de Raad van State. Kortom de hele gang van zaken heeft alle schijn van een ondoordringbaar bos waarin niemand nog enig lichtpuntje ziet.

Om verdere escalatie te voorkomen heeft de gemeenteraad besloten alle bewegingen aan de Oude Bieffel op dit moment stop te zetten. Dit is gebeurd met een Voorbereidingsbesluit. De Raad is van mening dat er nu gewerkt moet worden aan een wijziging van het bestemmingsplan buitengebied, waardoor ongewenste ontwikkelingen zoals die momenteel plaats vinden, tegen gegaan kunnen worden. Alleen in hoge uitzonderingen grijpt de gemeenteraad naar deze maatregel en dit moet dan ook gepubliceerd worden in de Staatscourant. Dat is afgelopen woensdag gebeurd. Vergunningen die reeds aangevraagd zijn, lopende procedures kunnen hiermee echter niet gestopt worden. Die moeten volgens de reguliere weg afgehandeld worden.  ‘’Omdat het hier gaat om een specifiek deel van het buitengebied, is een voorbereidingsbesluit genomen. Hierdoor hoeft niet het complete bestemmingsplan aangepakt worden, maar kan de raad zich beperken tot het gebied rondom de Oude Bieffel,’’ licht Henk van den Berg(Borne-Nu) toe.

Voor de wijkvereniging is dit een positief signaal omdat hierdoor hopelijk rust gecreëerd kan worden in dit gebied. ‘’Wij hopen dat hierdoor een oplossing gevonden wordt, want het is niet alleen een vervelende maar ook gecompliceerde zaak geworden,’’ aldus Edelijn, voorzitter van de wijkvereniging Stroom Esch.  ‘’Wij hebben in een eerder stadium de fracties al op deze mogelijkheid gewezen en we zijn blij dat dit nu ook gaat gebeuren.’’ Carlien Hoedemaker van de paardenhouderij aan de Oude Bieffel, is sceptisch. ‘’Hiernaast gebeuren dingen die illegaal zijn. Er lopen al een aantal varkens rond en tevens grote fokzeugen en een beer, terwijl er nog volop gebouwd wordt. De dieren maken een hels kabaal. En dat terwijl wij een schrijven hebben ontvangen waarin zwart op wit staat dat er geen dieren in de stal mogen voordat de bouw klaar is en er door de gemeente een keuring is verricht!! Onze paarden zijn helemaal van slag, vooral de beer boezemt hen angst in, ik kan er niet meer mee naar buiten om ze te rijden!! Een van de dieren is volledig getraumatiseerd. Vanuit de gemeente wordt niets ondernomen. Wij vragen ons af, hoe kan dit??’’

Bij navraag op het gemeentehuis werd bevestigd dat er een handhavingsambtenaar  op de Oude Bieffel geweest is, maar dat deze onverrichterzake weer terug is gegaan.

De heer Kuiphuis, eigenaar van de varkensstal, was niet bereikbaar voor commentaar.