26 februari 2019 door: T.Stegeman Welten heeft zin in nieuwe uitdaging ‘’In Haaksbergen moet ik aan de bak!’’

Door Annemarie Haak

Een ware vloedgolf van reacties kwam er binnen bij burgemeester Rob Welten toen bekend werd dat hij zou vertrekken naar Haaksbergen. Op twitter, facebook, via de mail, de app of welke andere manier dan ook. ‘’Ik ben blij dat ik direct bij mijn herbenoeming heb gezegd dat ik deze tweede termijn waarschijnlijk niet af zou maken’’, reageert Welten. ‘’Ik ben hier nu tien jaar en het moment is gekomen dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging.’’ 

Die heeft de burgervader gevonden in Haaksbergen. Niet veel groter dan Borne, maar politiek veel onrustiger. Raadsleden die weglopen bij debatten of weggestuurd worden. Het is zelfs voorgekomen dat het hele College vervangen werd. Wat zoekt u daar? ‘’Het moet mogelijk zijn om een balans te vinden tussen de verschillende partijen. Ik ben een verbinder en zal dit dus moeten zoeken. Een balans die rust en continuïteit geeft.’’ Dat Haaksbergen amper groter is dan Borne deert hem niet. ‘’Ik wil graag tussen de mensen staan. In een grotere plaats wordt dit veel moeilijker. Daar sta je alleen aan de top en heb je weinig contact met de werkvloer. Dat zou mij niet gelukkig maken. Ik wil toegevoegde waarde zijn. Ik weet dat ik wel eens genoemd ben, maar daar ligt mijn ambitie niet. Het rechtstreekse contact met mensen wil ik niet opgeven.  Ik denk dat ik beter op mijn plek ben in Haaksbergen. Hoewel ik ook goed begrijp dat ik aan de bak moet, er liggen stevige vraagstukken waarin ik me moet verdiepen. Ik moet daarbij de medewerking van anderen zien te vinden.  Ik hoop dat ik daarin zal slagen.’’

‘’Verdiept spoor laten varen, daar was geen geld voor!’’

Als hij terugkijkt op zijn loopbaan in Borne zijn er een aantal zaken waar hij trots op is. Dat is onder meer Mijn Borne 2030, de toekomstvisie van het dorp. ‘’Veel sleutelfiguren hebben hieraan meegewerkt en dat heeft veel energie gegeven. Het heeft onze samenleving versterkt.’’ Hierdoor kon onder meer samen met de ondernemers een dorpsmanager aangesteld worden en kon tevens de visie op het centrum ontwikkeld worden.

Welten werd in Borne aangesteld op een moment dat Borne in een crisis zat. Er waren schulden. De Veldkamp, de Bornsche Maten, die wijken moesten nog verder ontwikkeld worden, er was alleen nog maar geinvesteerd. ‘’Toch hebben we het samen voor elkaar gekregen om goed uit die malaise te komen, herindeling is nooit aan de orde geweest, we hebben zelf onze broek opgehouden, dankzij een goed bestuur! Dat de wijk de Bornsche Maten uiteindelijk zo geworden is als hij nu is, heeft te maken met onze vasthoudendheid. De ambitie was groot, maar wij wilden doorzetten. Die wijk moest en zou er komen! Niet alleen voor Borne maar ook voor Twente. Dat is een heel zwaar gevecht geweest, maar het is ons gelukt!’’

De problematiek rondom het spoor heeft en houdt de gemoederen nog steeds bezig. Toch is het goed geweest, aldus Welten, dat men het idee van een verdiept spoor heeft laten varen. ‘’Daar was geen draagvlak voor en geen geld. Toen we vervolgens de totaalvisie hebben opgesteld bleek dat we wel de nodige miljoenen konden krijgen van de Provincie. Het is daarom nu zaak hiermee door te gaan en tunnels te realiseren waar dat nodig is. De bevolking gaat voor veiligheid en daar moeten we voor gaan. Ik ben heel blij dat ik leiding heb mogen geven aan dit project en hoop dat het College en de Raad op de ingeslagen weg doorgaan!’’

Teleurstellingen zijn er helaas ook geweest. Gerechtelijke procedures die veel tijd en energie kosten, maar ook op het persoonlijke vlak lukte het niet altijd om een oplossing te vinden. ‘’Dat zijn dieptepunten in mijn loopbaan, ik zie liever tevreden mensen.’’

Welten hoopt de komende week meer duidelijkheid te krijgen over zijn benoeming in Haaksbergen. Waarschijnlijk wordt dit ergens in april. Borne zal het dan een poos zonder burgemeester moeten doen.

Er zal eerst een profielschets opgesteld moeten worden.