6 maart 2019 door: T.Stegeman Wijkvereniging Letterveld viert 40ste verjaardag

Door Annemarie Haak

Ooit waren er drie wijkverenigingen, eentje voor Letterveld Zuid, eentje voor Letterveld Noord en nog een voor de wijk Kerkedennen, weet Leny Zomer nog. Ze bezocht in 1992 een vergadering en werd meteen gekozen tot voorzitter, een functie die ze na enige onderbreking nog steeds vervuld. ‘’Er waren destijds gesprekken over een eigen wijkgebouw, waarin activiteiten opgezet konden worden’’, vertelt ze. Dat werd uiteindelijk de kleuterschool van basisschool de Wingerd aan de Wingerdstraat. Het beheer was in handen van beide wijkverenigingen, maar dat liep niet zoals het hoorde. Het zou beter zijn om één aanspreekpunt te hebben. Dat werd uiteindelijk een stichting, die het gebouw in eigendom had met daaromheen zo’n 1000 vierkante meter grond. ‘’De eerste activiteit die samen opgezet werd was de nationale straatspeeldag. Een doorslaand succes!’’ Daarnaast werden er clubjes in het wijkgebouw opgestart. Aquarellen, kaarten, biljarten. Maar het gebouw verkeerde na verloop van jaren in slechte staat. Vanuit de gemeente werd nieuwbouw geopperd in combinatie met kinderopvang. Het plan omvatte een multifunctioneel gebouw, maar na veel overleg dat ook weer de nodige tijd in beslag nam, ging het uiteindelijk niet door. ‘’Ondertussen zakte het bestaande gebouw nagenoeg letterlijk in elkaar. We hebben wel eens de boel moeten stutten!’’ Leny kan er nu om lachen, maar dat was destijds uiteraard niet het geval. ‘’We voelden ons bedonderd!’’

Gelukkig kwam er na jaren soebatten een nieuw plan op tafel: de bouw van acht seniorenwoningen op het plein rondom het gebouw en een nieuw wijkgebouw. Woonbeheer toonde direct interesse. Er werd een deal gesloten en in 2006 kon het spiksplinternieuwe wijkgebouw geopend worden. Leny was toen veertien jaar voorzitter en vond het genoeg geweest, ze had bereikt wat ze wilde, er stond een nieuw gebouw, de wijkvereniging was gezond, ze kon met een gerust hart het schip verlaten.

Helaas, na amper vier jaar ging het mis. Het bestuur functioneerde niet naar behoren en er bleek totaal geen leven meer in de vereniging te zitten. Leny voelde zich geroepen om de draad weer op te pakken, maar merkte dat de tijd inmiddels aan het veranderen was. ‘’Veel vrouwen gingen werken, de scholen gingen over op het continurooster, de behoefte aan een buurthuis waar activiteiten werden opgezet nam af. De laatste straatspeeldag die we gehouden hebben, werd gedaan door senioren!’’ Dat was voor ons het moment waarop we zeiden: Stoppen!  Het roer moest om. Een sportcoach die door de gemeente was aangesteld heeft nog een poos gefunctioneerd in het gebouw, maar toen was de koek op. ‘’We zijn ons toen meer gaan richten  op de wensen van de bewoners en zijn zo uitgegroeid tot tussenstation tussen gemeente en wijkbewoners. Zijn er problemen in de wijk dan zoeken we het overleg met de gemeente. Door samen te werken zijn we sterk en kunnen we resultaten bereiken. Op deze manier hebben we al zaken voor elkaar gekregen.’’

Binnenkort wordt het project zonnepanelen gestart. Samen met wooncorporatie Welbions krijgen de bewoners informatie over het plaatsen van zonnepanelen en wat dat oplevert.

En het wijkgebouw? Veel ruimtes zijn verhuurd aan onder meer bridgeclubs, het koor Born to pop, een zumbaclub, en de verenigingen Bonsai en Groei en Bloei. Bovendien heeft het Inloophuis een plekje gekregen. Een instelling die naasten van mensen met afwijkend gedrag begeleidt naar andere organisaties die meer hulp kunnen bieden. Uiteraard zijn er nog wel clubs van de wijkvereniging zelf waaronder een kookcursus voor mannen, biljarten, multicultureel koken en een handwerkgroep. ‘’op deze manier kunnen we ons wijkgebouw in stand houden en dat willen we!’’

Feest vieren doet de vereniging op 12 april, dan staat er een receptie op de rol en aansluitend op 13 april is er een feestmiddag voor de vrijwilligers.