27 maart 2019 door: T.Stegeman Albert Bosklopper draagt het stokje over ‘’Na het sporten is er altijd koffie!’’

Hij had zijn vertrek al aangekondigd, de sportvereniging staat goed op de rails, kent diverse disciplines, dus tijd voor nieuw bloed. Tijdens de ledenvergadering van afgelopen dinsdag droeg Albert Bosklopper(76) de hamer over aan Henk Alblas.

 

Hij rolde er per toeval in, deed mee aan het Galmproject met de bedoeling om ouderen in beweging te krijgen. ‘’Op een gegeven moment kregen we de mededeling dat de gemeente dit project af wilde stoten. Men was van mening dat de organisatie van dit sportgebeuren niet tot de basistaak van de gemeente behoorde.  Er waren toen zo’n 130 deelnemers’’, weet Albert nog. We schrijven het jaar 2011. Samen met een paar mensen werd er een plan opgesteld om een nieuwe sportvereniging op te zetten. ‘’Op 23 augustus hadden we een ledenvergadering gepland en op 24 augustus stonden we op de stoep bij de Kamer van Koophandel en de notaris. Borne Blijf Fit was een feit!’’

Bosklopper werd voorzitter. Hij had toen echter, niet durven dromen dat de ster van de jonge club tot zo’n enorme hoogte zou stijgen. ‘’Onze formule was destijds en is nu nog steeds: warming-up; sport/spel; cooling down en na afloop een kopje koffie. Het is immers ook een sociaal gebeuren en dat werkt nog steeds heel erg goed!’’

 

In het begin waren er acht Keep fit groepen met een plusgroep die zich bezighield met stoelgymnastiek. Alles gericht op de conditie. ‘’Al gauw kwam daar een groep bij vanuit Welzijn Ouderen. ‘’Het ging hier om ouderen die niet zoveel meer konden,  maar toch plezier hadden in het bewegen.’’ Toen de sportvereniging DEV ophield te bestaan, kwam de vraag of de leden onder de vlag van Borne Blijf Fit door konden gaan met hun sport. Het betrof twee volleybalgroepen, een herengroep en vijf damesgroepen. Dat kon. ‘’Wij laten elke groep hun zelfstandigheid behouden, de leden regelen alles zelf, dus in principe verandert er dan niet zoveel. Wij als bestuur faciliteren. De groepen behouden hun eigen docent en zijn geheel autonoom.’’ Wel heeft elke groep iemand aangesteld die als intermediair met het bestuur contact heeft. De zogeheten klankbordgroep. Op die manier blijft het bestuur op de hoogte van het reilen en zeilen en kunnen eventuele klachten en/of problemen snel opgelost worden.

 

Een klankbordgroep staat in verbinding met het bestuur

 

Inmiddels is er ook een Pilates- en een Balans(yoga en pilates) groep opgestart. Vervolgens voegden zich een badmintongroep bij Borne Blijf Fit, een Dynamic Tennisclub en Walking Football. ‘’De laatste groep werd opgestart door BVV Borne en Neo, maar de leden voelen zich nu prima op hun plek bij ons. Het gaat in dit geval om mensen die vroeger actief gevoetbald hebben, het spelletje leuk vinden en dat nu op een lager tempo doen.’’ Onlangs heeft Aveleijn het verzoek gedaan om cliënten mee te laten sporten. ‘’Ook deze mensen moeten kunnen bewegen. Dit zou een goede aanvulling kunnen zijn. Ze zijn van harte welkom. Het gaat ons om de verbinding, kleine groepen bij elkaar brengen.  Je moet kansen benutten en steeds de uitdaging aangaan. Dat geldt ook voor het onlangs opgestarte project de Actieve Ontmoeting. Mensen die weer eens wat willen gaan doen, worden begeleid naar een sportvereniging. In veel gevallen is dat Borne Blijf Fit. Er zijn nu al zoveel keuzemogelijkheden, dat er altijd wel iets bij zit dat je leuk vindt. En het sociale aspect is daarbij zeker zo belangrijk!’’

 

Borne Blijf Fit is een gezonde vereniging, waar een goede sfeer heerst. ‘’Momenteel zijn we een van de grootste binnensportverenigingen van Borne. De communicatie tussen de verschillende groepen is goed en daar zijn we trots op!’’  A.H.

 

In kader erbij:

Albert Bosklopper werd tijdens de ledenvergadering onderscheiden met het zilveren Bornse Bijtje. Wethouder M. Kotteman kwam naar de ledenvergadering van Borne Blijf Fit, die gehouden werd in sportkantine van de BVV Borne om de scheidende voorzitter het kleinood op te spelden. Kotteman prees de voorman om  zijn tomeloze inzet voor de sportvereniging.