4 april 2019 door: T.Stegeman Onder begeleiding met de buurtbus


Het wijksteunpunt De Raadskelder, van het zorgcentrum Het Dijkhuis te Borne en de Buurtbus Vereniging
Borne zijn samen een nieuw project op gestart.


Dit project is vooral voor oudere mensen in heel Borne. Mensen die wel graag op pad willen gaan maar daar alleen niet toe komen, kunnen vanaf nu gebruik maken van een vrijwilligster die hen daarbij helpt. Bijvoorbeeld een keer naar IKEA, of elders in Borne een bezoekje brengen of boodschappen doen. De mensen die daar gebruik van willen maken kunnen dit kenbaar maken bij de begeleidsters van De Raadskelder. Bereikbaar onder telefoonnummers; 06-55533296 en 06-82472865.
Of via de mail: wijksteunpuntborne@triviummeulenbeltzorg.nl.


Het wijksteunpunt De Raadskelder heeft twee vrijwilligsters aangetrokken om dit te begeleiden.
Als iemand een aanvraag doet voor hulp wordt die benaderd door een van de vrijwilligsters. Er wordt dan samen met de aanvrager een tijd en plaats afgesproken.
Hier komt de buurtbus in beeld. De vrijwilliger gaat samen met de aanvrager naar een door hun zelf gekozen opstapplaats van de buurtbus.
De beide vrijwilligers hebben een vrij reizenpasje gekregen van de Buurtbus Borne.
De door hen begeleide persoon betaald middels een OV kaart of betaalpas. Een rit kost € 2,00 per keer instappen.
Zij kunnen op de terugreis ook bij elke door hen zelf gekozen halte instappen.
Mits binnen de tijden dat de buurtbus rijd. Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Wij hopen dat wij met dit project ouderen weer uit huis en in beweging krijgen.