4 april 2019 door: T.Stegeman Dorpsraad op weg naar volgend jubileum

Binnen handbereik ligt een nog geen 1 decimeter hoge ordner klaar. Het is het ‘geschiedenisboek’ van de Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen, zeg maar de Dorpsraad.  Secretaris Henk Semmekrot haalt er de notariële stichtingsakte uit. Op 6 april is het 40 jaar geleden dat een onderwijzer, een leraar en de directeur van een coöperatieve landbouwvereniging de Dorpsraad officieel van de grond getild zagen. Nu maakt de Dorpsraad zich op om verder de toekomst in te gaan.

Jan Stoop

Het waren ‘mannen van statuur’, steekt Semmekrot van wal. In die dagen de aanzienlijken van het dorp. Zenderen onderhandelde toen met de gemeente over een overdekte sportvoorziening annex gemeenschapsruimte. Een ‘soort werkgroep’ deed het overleg.
Mede op aandringen van de gemeente groeide de behoefte aan een, in de woorden van Semmekrot, ‘groter meer gestructureerd overlegplatform’. Semmekrot: “Dat werd de dorpsraad. Met in het vaandel het bevorderen en behartigen van de belangen van de Zenderense gemeenschap op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied. Zulks in de meest ruime zin van het woord”.
Tien jaar later werd statutair vastgelegd dat verenigingen of clusters daarvan een vertegenwoordiger in het bestuur van de dorpsraad moesten hebben. Dit om te benadrukken dat het dorp op die manier zo goed mogelijk in de dorpsraad is vertegenwoordigd, een nog sterkere betrokkenheid van de inwoners.
Henk Semmekrot maakt het vanaf 2006 allemaal mee. Eerst zag hij het een poosje aan. Leerde vervolgens de mensen kennen en hoe het samenspel met de gemeente werkte. Steeds actueler wordende ontwikkelingen in de maatschappij wat betreft milieu, natuur, landschap en duurzaamheid leidden in 2010  ook weer tot een kleine statutenwijziging.
Daar blijft het niet bij.

Aanloop
Nu verkeert de dorpsraad in de aanloop naar een vernieuwing die up-to-date past in deze tijd. Gemeenschapsbelangen Zenderen zal binnen afzienbare tijd bestaan uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een PR-persoon én uit de voorzitters van werkgroepen en enkele adviseurs.
Nog niet zo lang geleden werd aan het dorp gevraagd wat beter moet. Dat nog meer mensen zich in de dorpsraad vertegenwoordigd moeten voelen, was het overheersende antwoord.
De werkgroepen zullen zich specifiek inzetten op thema’s als duurzaamheid, wonen, voorzieningen en zorg, landbouw/ondernemerschap, verkeer en veiligheid, sport en verenigingen en recreatie en cultuur. Elke werkgroep heeft een eigen gemeentelijke contactpersoon. “Voor de korte lijntjes”, zegt Semmekrot. “En we hopen zo ook te voldoen aan de geuite wens vanuit de gemeenschap om zo veel mogelijk de totale bevolking van Zenderen te vertegenwoordigen.”

“Zo veel mogelijk de totale bevolking
van Zenderen vertegenwoordigen”


Zo wil de Dorpsraad de toekomst ingaan. Met in de knip dat in de afgelopen 40 jaar veel is bereikt. Semmekrot somt onder meer op: de ‘constructieve bijdrage’ van de Dorpsraad aan de leefbaarheid van het Bornse kerkdorp en de totstandkoming van de bouwplannen Patersbos, Albergerweg en Oosterveld. Verder de bemoeienis met de vuilstort en de mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt, de verkeersveiligheid die in 2006 leidde tot de rotonde aan het begin van het dorp, de niet aflatende aandacht voor de Verbindingsweg en de drukke Hoofdstraat, de zorg om het Sindron. En het nu bezig zijn met het Dorps Ambitie Plan.
De Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen, zeg maar de Dorpsraad is een factor die meetelt en dat wil blijven doen.