10 april 2019 door: T.Stegeman Nog wat afwerken en afscheid

Vorige week trad de gemeenteraad twee keer aan. Dinsdagavond voor het afwerken van de reguliere maandagenda. En vrijdagmiddag, buitengewoon, voor het afscheid van burgemeester Rob Welten.

Kort voor de raadsvergadering een week geleden kreeg de raad een ‘afrondende memo’ waarin het college aangaf bij zijn standpunt te blijven en geen voorstel te doen tot wijziging van het bestemmingsplan voor horecamogelijkheden in het clubgebouw Weleveld Golf. “We hebben de rand opgezocht”, aldus het college dat het daarbij wil laten. (Lees ook elders.)
Wat later in de korte bijeenkomst regende het loftuitingen toen de raad wat zei over het document van de  Stichting Theater en Cultuur Hertme dat gaat over de nabije toekomst van het Openluchttheater en het herbouwde Spookhuis.
Het college had al op papier gezet dat het goed uit de voeten kan met het geschetste beeld en de aanbevelingen. “Voorkomen van verrommeling  en behoud en versterking staan voorop.”
Plannen, die voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd, behelzen onder meer de afbouw van het Spookhuis, uitbreiding van het Theaterhoes, renovatie van de kleedkamers, de overkapping, toegangsroutes en wandelpaden. Het beleid van de stichting is sterk gericht op het versterken van het verenigingsleven in Hertme. En gericht op verbetering van wat heet de ruimtelijke groene kwaliteit van de omgeving.
“Chapeau”, klonk raadsbreed, luid en duidelijk.

Burgemeester Welten uitgezwaaid
Daar stond-ie dan, vrijdagmiddag. Op de toneelvloer van de theaterzaal in het Kulturhus dat hij het ‘hart van Borne’ noemt. Hij stond er om te reageren op de toespraken die hem ten deel vielen nu hij na tien jaar afscheid neemt. Om loftuitingen die daarbij horen te omhelzen, daarvoor ‘onmetelijk’ te danken, te relativeren of op zijn manier te corrigeren. Om het Bornse Bijtje opgespeld te krijgen, dat je krijgt als je je ‘buitengewoon’ verdienstelijk maakt voor het dorp dat Borne heet. Om zijn ambtsketen af en door te geven. En dat het eigenlijk geen afscheid is, maar een tot ziens in Twente.
Raadsnestor Henk van den Berg (Borne-Nu), deze middag voorzitter van de drukke bijzondere raadsvergadering, haalde april 2009 erbij en wat in de volgende jaren zoal gebeurde om te vast te stellen dat Welten ‘voor ons niet had hoeven te vertrekken’. Van den Berg sprak als eerste waarderende woorden. Welten had via een vastberaden, een overal zichtbare en benaderbare koers voldaan aan de verwachting de Bornse belangen te behartigen. Als een gedreven verbinder en netwerker.
Commissaris van de Koning Andries Heidema noemde Weltens ‘onomkeerbare beslissing’ om naar Haaksbergen te gaan geen stap terug, maar een stap opzij. Een stap met een schat aan ervaring op zak. Naar een volgende spannende ontdekkingsreis.
Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede die het woord voerde namens  de Burgemeesterkring Twente ging er prat op ‘dat we van een Limburger een Tukker hebben gemaakt’
De burgemeester van partnerstad Rheine Peter Lüttman prees Weltens bereidheid om ‘samen te feesten en te herdenken’. Indrukwekkend noemde hij het dat wij  hier op 5 mei aanwezig mogen zijn.
Erik Markvoort van wat hij het maatschappelijk middenveld noemde – de convenantpartners van MijnBorne2030 koos niet voor superlatieven, maar zoals een Twentenaar dat zegt als we iemand goed vinden: ’t kon minder.
Volgens wethouder/loco-burgemeester Herman Mulder, die voor even de ambtsketen krijgt, is Welten een teamspeler die goed kan spiegelen en verbinden, altijd met het vizier gericht op wat het beste is voor Borne. Mulder speldde vervolgens met een meer dan ernstig gezicht bij Welten het Bornse Bijtje op. Welten liet het dankbaar en met een brede glimlach gebeuren.