15 mei 2019 door: T.Stegeman Meerderheid raad voor afvalbeleid

 

Jan Stoop

Twijfel, eerder in het Politiek Beraad en ook al daarvoor, werd in de raadsvergadering een ja voor het collegevoorstel om in te stemmen met het ‘scenario prijsprikkel’  (diftar, wat staat voor gedifferentieerde tarieven) voor het afvalbeleid dat per 1 januari 2020 moet ingaan. Een overdonderend ja werd het niet. Tien stemmen voor, acht tegen.

De voorstemmers waren GroenLinks/PvdA (“doorpakken!”), GB90 (“van harte, de conclusie is helder, milieubewust, kosten verlagend, service gericht en solidair”) en CDA (“dit past bij ons als het gaat om rentmeersterschap en onze inzet voor een leefbaar klimaat in de toekomst”).
SP, VVD, Borne-Nu, D66 en Voor Borne probeerden met een amendement hun stempel – lees: twijfel en weerstand – op het in ieder geval spraakmakende en al bijna langslepende voorstel te drukken.
Van hun kant heette het dat er wel goede dingen instaan, die ook wel overgenomen kunnen worden, maar dan zonder de noodzaak om diftar in te  voeren. Ga verder met het huidige systeem van inzamelen. Kom met extra communicatie over het voordeel van scheiden. En plaats meer (ondergrondse) containers voor restafval, oud papier en andere zaken.
“Optimaliseer het bestaande systeem”, werd het genoemd. “De Bornse samenleving zit niet op iets anders te wachten.” En: “Waarom zo’n haast maken met het invoeren van diftar, terwijl er nog legio maatregelen zijn om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Borne wil dát wél.”
Het viel niet in goede aarde. Het wijzigingsvoorstel werd met tien tegen en acht voor verworpen.

Volgens wethouder Michel Kotteman doet Borne het nu al beter dan verwacht. En vooral: met die prijsprikkel komen we verder. “Die eruit halen, daarvan zeggen  we als college: nee!”
Eerder zei Kotteman al: Je betaalt een basisbedrag en voor het aantal keren dat afval aan de straat wordt aangeboden of in een zak in een ondergrondse container. Minder afval is minder betalen. “Dit is de duurzaamste oplossing.”
(js)