15 mei 2019 door: T.Stegeman Erepenning voor 100-jarig NEO

NEO hield als 'bijna afsluiting' van het jubileum jaar afgelopen donderdag een uitstekend georganiseerde officiële receptie. Genodigden waren in groten getale opgekomen en er heerste vanaf het begin een prima sfeer. De nodige felicitaties en cadeaus werden door het hoofdbestuur in ontvangst genomen.

Harrie Besselink, de voorzitter van NEO, liet de afgelopen 100 jaar in vogelvlucht passeren over een club met inmiddels 1500 leden. Hij zei erg trots te zijn dat NEO kan beschikken over maar liefst 400 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. NEO is de vereniging die begon met het 45+ voetbal en het mini-voetbal dat later door de KNVB werd overgenomen evenals het G-voetbal dat ze bij NEO speciaalvoetbal noemen. Tot slot liet hij een filmpje zien van alle gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel roemde NEO om de maatschappelijk betrokkenheid en haalde als voorbeeld de komst van het AZC aan die meteen door NEO bij de club betrokken werd. Hij was echter ook met een speciale missie aanwezig. Hij mocht namens de koning een erepenning uitreiken die het respect en de waardering van de koning symboliseert voor bijzondere verdiensten.

Joop van de Kolk was in twee functies aanwezig. Als ambassadeur van de KNVB mocht hij een grote oranje vlag met 100 jaar NEO overhandigen. Ik zijn andere functie als lid van NEO-Promoting vertelde hij over deze 84 leden tellende club die het financieel mogelijk maakt om speciale projecten te realiseren. Omdat hij vernomen had dat het jubileumjaar toch wat meer gekost had dan verwacht bood hij de vereniging aan de kosten van de jeugddag voor rekening van NEO-Promoting te nemen.

Bert Bosman, de voorzitter van naaste buur BVV Borne, sprak over de goede sfeer die er tegenwoordig heerst en het wederzijdse respect voor elkaar. Dit is wel eens anders geweest en ging het vaak hard tegen hard. De verstandhoudingen zijn nu erg goed op allerlei gebied.

Popke ter Hoor kon namens de BLOS mededelen dat er goedkeuring was verleend voor de 160.000 euro kostende renovatie van de velden.

FC Twente, afgevaardigd door Kick van der Vall en Eddy Achterberg overhandigden het bestuur een ingelijst shirt van FC Twente met het rugnummer 100. Indrukwekkend was de voordracht van de bij NEO spelende kleinzoon van de onlangs overleden Johan van de Gracht, een Achilles'12 man pur sang. Hij las een brief voor die zijn opa had achtergelaten met een boekje van Monseigneur Boymans, De priester van de sport.

Nadat voorzitter Harrie Besselink nog even op de sprekers inging bedankte hij alle aanwezigen en werd het nog erg gezellig op deze uitstekend georganiseerde receptie.