29 mei 2019 door: T.Stegeman Uitbreiding parkeerplaats bij het NS-station

Eind 2007 zijn er bij het station aan de Parallelweg 229 parkeerplekken voor auto's gerealiseerd. Ook kwamen er toen een overdekte fietsenstalling en fietsboxen Dat was destijds een gezamenlijk project van Prorail/NS, de Regio Twente en de gemeente Borne. Toen bleek dat er nog een tekort aan fietsparkeerplekken was werd dit aantal in 2016 met 120 plekken uitgebreid naar 1060 opgeschroefd.

De laatste anderhalf jaar is echter gebleken dat er ook een tekort aan autoparkeerplekken is ontstaan. Een gevolg hiervan is dat auto's steeds vaker geparkeerd worden op het gazon aan de zijde van de Azelosestraat. Deze auto's krijgen hiervoor een bekeuring.

Het is de bedoeling het huidige parkeerterrein volledig te gaan gebruiken en uit te breiden met 20 parkeerplaatsen zoals op de foto hiernaast te zien is. De kosten van deze uitbreiding zijn € 2.500,- per parkeervak, € totaal 50.000,-. Prorail/NS zal van deze uitbreiding € 15.000,- voor haar rekening nemen. Daarnaast heeft de Provincie € 17.500,- toegezegd waardoor er voor de gemeente Borne een te investeren bedrag overblijft van eveneens € 17.500,-.

Met deze ontwikkeling van het parkeerterrein verwacht men ook het reizen met het openbaar te bevorderen en te voorkomen dat auto's van openbaar vervoer reizigers zorgen voor parkeeroverlast in de aanliggende wijk. Door deze uitbreiding van het parkeerterrein zal jet station in Borne nog aantrekkelijker worden verwacht men. Ook zal in minder inzet van de BOA's gevraagd worden.