29 mei 2019 door: T.Stegeman Toch meer varkens aan de Oude Bieffel vergunning goedgekeurd

Het aantal varkens dat in de biologische varkenshouderij aan de Oude Bieffel gehouden mag worden, wordt alsnog uitbreid. Hiermee zal het aantal dieren op ruim 800 komen. Het gaat hierbij om 250 biggen, 25 kraamzeugen, 50 guste en dragende zeugen en een dekbeer. Het college van b&w is van mening dat er juridisch gezien geen reden is om de vergunning te weigeren.

De aanvraag tot het verlenen van deze vergunning dateert al van 3 september 2018. Er was reeds vergunning verleend voor 500 dieren en daar komen er nu ruim 300 bij. Eigenaar Robert Kuiphuis heeft inmiddels zijn stal op dit aantal aangepast. ''De uitlopen zijn reeds aanwezig maar dient aan één zijde nog omheind te worden. De maatvoering voldoet aan de regels van de biologische varkenshouderij'', laat hij desgevraagd weten. De varkensstal houdt de gemoederen in de omgeving al geruime tijd bezig. Buur Hoedemaker die een paardenhouderij heeft naast de stal alsmede ook bewoners van de Bornse Flieren en de wijkvereniging vinden de ontwikkelingen zorgelijk en ongewenst. Er wordt onder meer geklaagd over geluids- en stankoverlast. Bij een biologische varkenshouderij moeten de dieren zich zowel binnen als ook buiten de stal vrij kunnen bewegen. Kuiphuis woont elders in Borne en niet bij de varkenshouderij aan de Oude Bieffel. De bedrijfsvoering laat hij over aan medewerkers, die hiervoor ingehuurd worden.

Het bestuur van de wijkvereniging Stroom Esch is van mening dat een varkenshouderij aan de rand van een woonwijk absoluut niet kan en heeft dit reeds meerdere keren kenbaar gemaakt. De strijdende partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Er lopen momenteel nog een aantal bezwaarschriften en beroepsprocedures over en weer bij de diverse rechtbanken. Voor de gemeente begint de kwestie op een hoofdpijndossier te lijken. In het voorjaar van dit jaar werd er in de gemeenteraad een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen meer opgezet mogen worden in dit gebied totdat er nieuwe regelgeving in dit gebied van kracht gaat. Tot die tijd kunnen er dus ook geen nieuwe vergunningen meer behandeld worden. De aanvraag voor uitbreiding van het aantal varkens waarvoor nu een goedkeuring is gegeven, dateert echter al van voor het voorbereidingsbesluit. Reden waarom het college van B&W deze vergunning niet kon weigeren. ''We hebben het toetsingskader gevolgd en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen gronden waren om deze aanvraag te weigeren'', aldus juriste K. Vertegaal van de gemeente. ''Het past binnen de regels van het huidige bestemmingsplan.''