7 juni 2019 door: T.Stegeman Verhoging bijdragen Veiligheidsregio voor raad struikelblok

Het GroenLinks/PvdA-raadslid Bram Donkers had er twee woorden voor: “bestuurlijk onbenullig”. Het was zijn ultrakorte maar veelzeggende reactie op de motie van de ‘rest’ van de raad.

Dat Borne niet akkoord gaat met de verfhoging van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio Twente (VRT). En dat het bestuur van het samenwerkingsverband nog maar eens goed moet kijken naar de financieringssystematiek die het hanteert.
Vergeleken met de begroting van dit jaar stijgt de post gemeentelijke bijdragen met 2,1 miljoen euro. Borne doet daaraan mee. De motie wijst op het nadelige effect voor de gemeente. Waarom heeft de VRT niet geprobeerd de verhoging binnen de eigen begroting op te vangen? Ook dat steekt.
Uit de VRT stappen gaat de raad kilometers lang uitgelegde brandweerslangen te ver. Of zoals Rudy Tip van GB90 het verwoordde: “Ik wil niet spreken over een VRexit, maar…”

Bezwaar
Donkers wist wel beter. Hij prijst waar de VRT voor gaat. Eerder werd er ook al moeilijk over gedaan. “Nu opnieuw bezwaar maken, die handschoen weer aantrekken, daar maakt ik bezwaar tegen”, aldus Donkers. Als enige.

Niet verkeerd
Wethouder Herman Mulder (Financiën) vindt het wel goed dat de raad er zich zo mee bemoeit. “Wat u doet is niet verkeerd, hier toch even bij stil te staan.”