7 juni 2019 door: T.Stegeman Interne verbouwing Kulturhus gaat van start

Het is een hele klus, maar deze week is een begin gemaakt met de grote verhuizing binnen het Kulturhus. Er staat een ingrijpende rigoureuze verbouwing op stapel en daarvoor moeten  de nodig voorbereidingen getroffen worden.

 

Deze week verhuist het Historisch Informatiepunt (HIP) van de Heemkundevereniging vanaf de eerste verdieping naar de kelder waar nu de muziekschool gehuisvest is.  Volgende week is de beurt aan de bieb. De complete inventaris wordt overgebracht naar de voormalige Eschschool en daar opnieuw geïnstalleerd.  Vanuit deze locatie kan de bieb gewoon doorgaan met haar activiteiten en hoeven de gebruikers geen hinder te ondervinden.  Vervolgens wordt er gestart met de bouwwerkzaamheden. Als eerste wordt de bovenverdieping aangepakt. Hier komen drie grotere ruimtes, geschikt om zo’n vijftig personen te kunnen herbergen. Daarnaast worden er vier spreekkamers gerealiseerd.  Het kleine theater, dat veel gebruikt wordt voor kleinere activiteiten en kleinkunst, blijft bestaan maar krijgt een aangepaste uitstraling. ‘’We krijgen ontzettend veel aanvragen, onder meer vanuit het verenigingsleven om ruimtes te huren. Op dit moment kunnen we daar nauwelijks aan voldoen. Ook de samenwerking met Aveleijn wordt steeds intenser en dit vraagt ook de nodige investeringen.’’

Vervolgens wordt de foyer en het horecagedeelte aangepakt. ‘’Het geheel moet een iets warmere uitstraling krijgen, het moet aantrekkelijker worden. Hier komen dagelijks zoveel mensen, die moeten gezellig kunnen zitten’’, licht directeur Frank Droste toe. ‘’Er komt vloerverwarming en de voorgevel wordt vervangen. Er komen grote schuifdeuren. Bovendien wordt de ruimte beter toegankelijk gemakt voor mensen die minder mobiel zijn. Dat is nu nog wel eens een probleem.’’ De entree krijgt een facelift en de bar komt naar voren. Het is de bedoeling dat de ruimte met de stamtafel, die nu in de voormalige pastorie ligt, een afgesloten unit gaat worden. ‘’Op die manier komt de bar verder de hal in, dichter bij de zitjes. Het moet een geheel worden samen.’’ De tribune in de grote zaal wordt vervangen en bovendien wordt er hard gewerkt om ook de licht- en geluidsinstallatie te kunnen vervangen.  Dit heeft uiteraard met het kostenplaatje te maken, maar Droste heeft er vertrouwen in dat dit plan te verwezenlijken is. Hij heeft ook echt zin in de verbouwing. ‘’Het Kulturhus bestaat nu vijftien jaar. We doen het erg goed in Borne in vergelijking met andere vergelijkbare instanties. Maar we moeten met de tijd meegaan en investeren. Alleen dan blijft het ook goed gaan. Ik ben ervan overtuigd dat deze verbouwing een positieve uitwerking zal hebben op onze organisatie. Dat nog meer mensen ons weten te vinden en daar doen we het voor!’’

 

 HIP blijft in de kelder

Het Historisch Informatiepunt (HIP) was tot nu toe op de eerste verdieping gehuisvest. Leden van de Heemkundevereniging hielden en houden zich nog steeds bezig met het registreren en documenteren van bijzondere gegevens, die belangrijk zijn om te bewaren. Dit varieert van boeken, foto’s, bidprentjes tot aan documenten en voorwerpen. Onlangs heeft het HIP een groot aantal foto’s gekregen uit het archief van de Twentsche Courant Tubantia die nu geselecteerd worden en voorzien van achtergrondinformatie. Het is de bedoeling om deze collectie te publiceren, maar in verband met de privacywetgeving is dat niet zo eenvoudig als gedacht. De leden moeten goed opletten welke foto wel en welke niet in de openbaarheid gebracht mag worden. Uiteraard mogen bezoekers de foto’s wel bekijken. Zoals reeds gemeld krijgt het HIP een plek in de kelder bij de muziekschool. Dit wordt nu de permanente locatie van het informatiepunt. Daar zijn belangstellenden welkom op dinsdag- woensdag- en donderdagochtend van 10u tot 12u die iets op het gebied van de geschiedenis wil weten. Leden van het HIP helpen graag.

 

De muziekschool, die in de kelder gehuisvest is, krijgt een betere entree  en wordt daardoor tevens beter zichtbaar. ‘’Dat is duidelijker voor de gebruikers van de muziekschool en van de HIP. De Heemkunde mag gebruik maken van de hal beneden waar alle kasten geplaatst kunnen worden en krijgt bovendien de beschikking over een lokaal. Van daaruit kunnen de activiteiten weer opgestart worden en kunnen bezoekers weer bij hen terecht.’’ Vanwege de werkzaamheden is de HIP echter moeilijker bereikbaar.  Zij nemen dan ook een zomerstop tot september.

De bieb wordt straks veel ruimer en opener. Er wordt een nieuw concept ingevoerd en dat is volgens Droste goed uitgedacht. ‘’Deze ingrijpende renovatie moet de organisatie een nieuwe impuls geven. We streven ernaar om in september een totaal opgewaardeerd en eigentijds Kulturhus te kunnen heropenen!’’    A.H.