12 juni 2019 door: T.Stegeman Bornse Stephanuskerk in de steigers

Vorige week is de Sint Stephanuskerk in de steigers gezet. Renovatie en herstel is nodig om ervoor te zorgen dat de kerk weer tijden meekan. Voor het behoud van de Sint Stephanus ligt bijna een kwart miljoen euro op tafel. Bijeengebracht door de parochianen en met een rijkssubsidie (- de kerk is een rijksmonument).

Het vervangingswerk is toevertrouwd aan de voor dit vakwerk gekwalificeerde Weerselose aannemer Wesselink. De verwachting is dat het werk over een half jaar geklaard is.

De kerk werd in 1887 ontworpen door architect Nicolaas Molenaar sr. De Sint Stephanuskerk werd in 1888 een paar jaar voor zijn overlijden gebouwd door pastoor Warnink. Niet op de Koppelsbrink, maar op wat toen het Bornse Veld heette en nu de Stationsstraat.