26 juni 2019 door: T.Stegeman Stichting Has in de race bij Actie Warm Hart 2019

De stichting HAS (Hulp aan Sri Lanka) maakt kans op een mooie donatie van de KRO_NCRV. Marijke en Jos Verheul hebben de stichting Has bij de omroepen voor gedragen. Leden van KRO_NCRV kunnen voor deze actie een goed doel aanmelden dat zij een warm hart toedragen en/of waarvoor zij vrijwilligerswerk doen. Het goede doel maakt daarmee kans op een donatie van € 10.000, € 5.000 of € 2.500. Er zijn inmiddels zo’n 68 doelen aan gemeld.

Marijke en Jos Verheul zijn één van de deelnemers aan de Actie Warm Hart. Zij zetten zich in om voor de stichting H.A.S. (Hulp aan Sri Lanka) zoveel mogelijk stemmen te werven en zo misschien wel € 10.000 te verdienen voor deze stichting.

De Stichting H.A.S. heeft tot doel het verlenen van hulp aan de allerarmsten op het eiland Sri Lanka. In financiële en praktische zin, ongeacht de etnische achtergrond van de personen, hun godsdienstige of politieke overtuiging en geslacht, wordt hulp geboden op allerlei fronten. Hoofdzakelijk komt deze hulp in de vorm van huizenbouw. Daarnaast wordt de bouw van scholen, wees- en ziekenhuizen, huizen voor bejaarden financieel mede mogelijk gemaakt en ook bij de bouw van gemeenschapshuizen waar opleidingen worden gegeven en zelfs de bouw van een bibliotheek biedt de stichting een helpende hand.

Ria van Leuteren is al sinds 2008 betrokken bij de stichting. Samen met een groep van zo’n twintig vrijwilligers waaronder haar man Ed en het echtpaar Verheul, worden er regelmatig acties opgezet om geld in te zamelen. Zo is de groep vaste standhouder op de boekenmarkt van de Melbuul’ndagen en wordt er tevens een kraam bemand tijdens de Adventsmarkt van de Kringloop en Shopping by Candlelight.

Bovendien doen ze al jaren als living statue mee aan Borne op z’n Best. Alles met het doel geld in te zamelen voor HAS. “ Theo van der Sman, die destijds pastor was van de Stephanuskerk is de grote drijfveer achter deze stichting, maar hij weet ons allemaal te enthousiasmeren’’, verklaart ze. ‘’Bovendien komen alle donaties goed terecht.’’ Zo is er de laatste twee jaar actie gevoerd voor fietsen. ‘’Kinderen kunnen daar niet naar school omdat de afstand te groot is. Te gek voor woorden! Door onze acties konden vorig jaar zeventien fietsen aangeschaft worden en daar komen er dit jaar nog eens vijftien bij dankzij een extra gift van de voetbalvereniging Neo, die het bedrag dat wij opgehaald hebben met onze living statue-act heeft verdubbeld!’’

Zo heeft de stichting al heel veel kunnen realiseren. Bij Bol.com is zelfs een speciaal account aangemaakt waar boeken die zo goed als nieuw zijn, kunnen worden verkocht. ‘’Met de opbrengst hiervan ondersteunen we een melkpoederproject, dat bedoeld is voor kleine kinderen, maar ook voor zwangere vrouwen, zieken en ouderen. Dit product moet ondervoeding tegengaan.”

Inmiddels is deze bezige bij al weer bezig om een nieuwe activiteit op te zetten, het crea-gilde. ‘’Elke maand willen we met een groep bij elkaar komen om leuke dingen te maken die voor de verkoop gebruikt kunnen worden. We denken daarbij aan haak- en breiwerkjes, maar ook aan nestkastjes of leuke deco-artikelen. Mensen die het leuk vinden om samen een ochtend te handwerken of te knutselen zijn welkom!’’

Ria is dan ook heel erg blij met de nominatie. Dat zou nog een extra centje op kunnen leveren, want er is nog veel te doen. ‘’We kunnen dit werk alleen doen met de steun van de Bornse bevolking en daar zijn we heel erg blij mee. We hopen dan ook nu op heel veel stemmen! ‘’ A.H.

Dit kan op: www.kro-ncrv.nl/warmhart/stichting-hulp-aan-sri-lanka