18 juli 2019 door: T.Stegeman Onder de streep een nog dikkere min

Het is onderhand een feuilleton: al die berichten over de aanstaande begroting(en). Nu weer een bericht uit Den Haag, de Meicirculaire gemeentefonds 2019. Om andermaal rekening mee te houden.

Tot nu toe is het voor de Bornse gemeentelijke begroting een kwestie van rekening houden met een tekort van 2,5 miljoen euro. En 1,5 miljoen op tafel leggen voor eigen ambities. Refrein in dit lied is keuzes maken, onontkoombaar en absoluut nodig, staande met de rug tegen de muur.Er komt uit het gemeentefonds meer geld binnen. “Het totale volume groeit”, zegt wethouder financiën Herman Mulder in het persgesprek. “Maar kijk je onder de streep, dan wacht ons erbovenop een tekort van 800.000 euro. Het wordt er niet gemakkelijker op. Per saldo loop je achter.” Het is in Den Haag gehoord: extra middelen voor jeugdhulp, onderdeel van het sociaal domein. Dat wel, maar. “Helaas niet structureel, waardoor het meerjarenperspectief negatiever wordt. De tekorten worden bij lange na niet gedekt. Meer geld, maar onze uitgaven stijgen ook.”

Zomerreces of niet, er ligt huiswerk. Volgens Mulder zijn de rekenmeesters al bezig. Is het alarmerend? Mulder: “Dat niet zo zeer. Maar waar halen we het weg”. Bezuinigen, met minder uitkomen? Of de inkomsten omhoog? Een pas op de plaats? “Welke knoppen kun je, moet je dan aanraken?”

Burgemeester Gerard van den Hengel noemt het een zoektocht, een moeilijke opgave die hoe dan ook maatregelen vereist. Ook maatregelen om het in zijn woorden hoge kwaliteitsniveau in Borne hoog te houden. Meer geld van het rijk is hard nodig. Het kan over de brug komen, vindt het Bornse college van B en W. Er ligt 15 miljard op de plank. “En wij staan met de rug tegen de muur. De rek is eruit”, haalt het college gretig het commentaar van de regionale krant aan. Het is in Twente op veel plekken financieel afzien. Een ‘malaise’ die voor een groot deel toe te schrijven is aan het rijk. “Het betekent dat als het kabinet het geld voor nieuwe tanks op zak houdt, wij dat in de portemonnee voelen”, zo wordt als voorbeeld aangegeven. Het systeem van het verdelen van geld moet anders. De methode die nu gehanteerd wordt, is ‘bizar’ en treft uiteindelijk de lokale bevolking, die de pijnlijke bezuinigingen vroeg of laat gaat voelen. “Daarom past een ruimhartiger financieel rijksbeleid ten opzichte van de gemeenten.” Wethouder Martin Velten die zoveel sociaal domein in zijn portefeuille heeft, onderschrijft dat wel, maar wil ook meer dan kritisch kijken naar de voorzieningen die de gemeente in petto heeft. Veltens adagium is, dat in Borne niemand tussen wal en schip valt, maar dat hoeft nog niet te betekenen, zo zegt hij, dat de gemeente het allemaal wel regelt, afgaande op ‘daar heb ik toch recht op’. Is dit of dat écht nódig?, is ook een terechte vraag. “Daar wil ik straks meer naar laten kijken”, aldus Velten. Hoe dan ook, het wordt spannend. Wat stelt het college voor? En is de gemeenteraad bereid dezelfde knoppen te beroeren? (JS)