15 augustus 2019 door: T.Stegeman Borns afvalbeleid, het jé van hét?

Afvalbeleid. ‘Scenario prijsprikkel’. Diftar, wat staat voor gedifferentieerde tarieven. Daar ging het over.
Op 7 mei krijgt wethouder Michel Kotteman het voor elkaar. De raad stemt in meerderheid (10 stemmen voor, 8 tegen) in met het afvalbeleid dat per 1 januari 2020 moet ingaan.


GroenLinks/PvdA, GB90 en CDA zeggen ‘ja’. SP, VVD, Borne-Nu, D66 en Voor Borne zeggen ‘nee’. Zij zien geen noodzaak om diftar in te voeren. Ga maar verder met het huidige systeem van inzamelen, stellen zij voor. Kortom, er is brede twijfel en weerstand
Bijna eind juli meldt de ‘ophaler’ zich, Twente Milieu. Met een brief – dat bewoners na de zomer een nieuw gft- en restafvalcontainer krijgen en een kleurrijke folder – die antwoord geeft op de vraag welk afval waar.
Media die afgaan op de infostand van Twente Milieu bij het gemeentehuis noteren dat veel onduidelijk is. Dat er vragen zijn. Dat er onbegrip is. Moet ik nu al aangeven of ik een restafval container van 240 liter wil of een kleinere van 140 liter. Het scheelt in de portemonnee. Hoeveel? Vraagteken.

Er zijn vragen, veel is onduidelijk

Het VVD-raadslid Leo Graafhuis leest en hoort de reacties. Hij vindt de kritiek terecht en vraagt het college om opheldering. Vindt u niet dat de tarieven nu al niet bekend moeten zijn, eerder dan pas bij de begrotingsbehandeling.
In een halve pagina groot verhaal noemt de regionale krant de invoering van diftar ‘geschutter’. Het regent klachten. De financiële gevolgen zijn niet goed uitgelegd. Het stormt. En die storm, zo schrijft het dagblad, gaat voorlopig niet liggen. Het concludeert dat de gemeente Borne niet voor het eerst wordt verweten gebrekkig te communiceren.
De Bornenaar Erwin Gevers, hoofdredacteur van Twents Ondernemers Magazine mag het zeggen. “De gemeente liet een afvalcoach die van niets wist voorlichting geven. Beschamend. Ik snap de onrust onder de bevolking, omdat de financiële consequenties van diftar niet goed worden uitgelegd en daardoor niet te overzien zijn.”

Beter
Gevers is er ook niet van overtuigd dat diftar beter is voor het milieu. “Laat Twente Milieu op zoek gaan naar betere scheidingssystemen voor afval, in plaats van de burgers meer te laten betalen voor een systeem dat zijn nut nog niet heeft bewezen. In Enschede en Hengelo is er trammelant over. Waarom moet Borne die gemeenten  slaafs volgen, wat diftar betreft? Borne is toch een autonoom denkende gemeente?”

Oplossing
Vier maanden geleden zei Kotteman het zo: “Borne doet het nu al beter dan verwacht. En vooral: met die prijsprikkel komen we verder. Die eruit halen, daarvan zeggen we als college: nee! Je betaalt een basisbedrag en voor het aantal keren dat afval aan de straat wordt aangeboden of in een zak in een ondergrondse container. Minder afval is minder betalen. Dit is de duurzaamste oplossing.”
Als we een circulaire economie willen, is afval een grondstof. Dit is een oplossing op maat. We hebben er vertrouwen in dat Borne gaat voor minder restafval, cijfers wijzen het uit, was toen de bijval van GroenLinks/PvdA, GB90 en CDA.
Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. Wordt vervolgd.
(js)