15 augustus 2019 door: T.Stegeman Waarnemend burgemeester Van den Hengel gaat en staat voor Borne

Het duurt even voor hij aanschuift aan een tafel in het restaurant van het Dijkhuis. Met een ‘goede middag’ en ‘hoe maakt u het ‘ begroet hij enkele bewoners.
Wie kent hem nu al niet. Loop je hem tegen het lijf, hij schudt je de hand en stelt zich voor. Hij is hier en daar, overal in Borne en nabije omgeving te vinden. Doet daar ook kond van op Facebook. Wat vooral overkomt, is dat hij zich hier thuis voelt.


In het gesprek dat volgt beaamt Gerard van den  Hengel dat volmondig. Zich thuis voelen, met om hier te werken en te wonen gelukkig te zijn, versterkt hij telkenmale nadrukkelijk met het bijwoord ‘zeer’.  “Het is niet een kwestie van de op de winkel passen. Het is een geweldig feest.” Uitroepteken. “En…dag in dag uit samenwerken om te zorgen dat het hier voor iedereen veilig en goed wonen is.”

Vier maanden geleden trad hij aan als waarnemend burgemeester van Borne, bij de eerste afslag Azelo. Verder kende hij het eerst nog niet zo goed.
Als we spreken over een tussenbalans weet hij nu wel beter. Een dorp met een rijke historie. Uitgegroeid tot wat het nu is. Een sociale samenleving ook. Van den Hengel: “Voor die samenleving wil ik vol gaan en staan. Wil ik iets als een netwerkbestuurder. Aanspreekbaar. Nogmaals, dat staat voorop.”
Met daarbij, wat hij al eerder zei, op z’n qui-vive, met z’n boerenverstand en met de nodige bestuurlijke ervaring. “Dicht bij mezelf, authentiek, gewoon.”
Net aangetreden zei de interim-burgemeester dat zijn eerste opgave  ‘ontwethouderen’ was. Hij komt uit Barneveld, waar hij twaalf jaar wethouder was. “Dat gaat heel aardig”, antwoordt hij desgevraagd.

Als burgemeester zit hij, in zijn woorden, vooral ‘op het proces’. Vertaald heet dat: bijstellen, vragen stellen – zoals wat is de impact, anticiperen, coachen, inleven, verbinden.
Waar naar toe? “Naar een goed maatpak”. Overeind blijven als een zelfstandige netwerkgemeente waar Twente niet omheen kan.  Met als basis in 2020 de financiën en de organisatie op orde. Voor die zelfstandigheid knokt hij. Wel relativerend: “De uitgangspunten voor die toekomst zijn er. Positief. Maar er moet wel wat gebeuren. Daar ben ik bij. Met z’n allen, samen, weer iets aan Borne toevoegen.”
Tot hoe lang? Tot kort na begin volgend jaar? Of ook daarna, met een benoeming op zak, weer verder voorwaarts mars? Gerard van den Hengel: “Ik wil me wel (ver)binden. Maar dat is niet aan mij.”
À propos, tot slot. Gaat een interim-burgemeester niet op vakantie?
Wel zeker! Volgende week. Op de motor, wat ingetogener dan zijn zoon die na drie maanden zijderoute weer thuis is, naar Engeland en zonder motor naar Rome, de Eeuwige, de Heilige Stad , de Stad der Zeven heuvelen.
Daarna geldt weer: Borne aan de Bornse Beek waar Twente niet omheen kan.
(js)