11 september 2019 door: T.Stegeman DRUKKE HERFST VOOR BEGROTING

 

Vorige week dinsdagavond. Het college informeert de raad over wat het de ‘tussenstand in het traject Keuzes voor Borne’ noemt. Daarbij is het vizier scherp gericht op de financiële positie van de gemeente. Die is verder verslechterd. Wat weer de noodzaak vergroot om keuzes te maken in bestaand en toekomstig beleid.

Burgemeester Gerard van den Hengel opent met de als min of meer goed nieuws klinkende boodschap dat “veel informatie niet in beton is gegoten” en vooral dat “wij het raadsprogramma overeind hebben gehouden.” Qua ambities dan. “Verder is het niet allemaal fijn wat u te horen krijgt.”
De presentatie – “een en al spons om op te nemen”(VdH) – draait om ombuigen tegenover investeren. Daarvoor moet een bedrag van 4 miljoen euro gevonden worden. Het meest om tekorten weg te werken en nog een hapje voor nieuwe dingen. Alle posten zijn tegen het licht gehouden. Wat vooral schrijnt en knelt is het miljoenentekort op het sociaal domein. “Niet alleen Borne zit wat dit betreft in zwaar weer, maar heel gemeentelijk Nederland.”

Anderhalf uur later moet Van den Hengel concluderen dat de raad zich ‘overvallen’ voelt en dat het een drukke herfst wordt.
Het moet anders, lichten de wethouders Martin Velten en Michel Kotteman in hun bijdragen toe. Je kunt niet blijven steken in ‘we moeten meer geld hebben’ als het gaat om het sociaal domein. Volgens Velten is meer resultaatgericht benaderen en werken nodig. En vooral dat iedereen een duit in het zakje doet. De gemeente zelf, verbonden partijen, de inwoners. Op het gebied van sport – denk aan ’t Wooldrik -  hetzelfde liedje: de sportwereld zelf, de BLOS, valt Kotteman hem bij.
Een staatje laat zien dat op het sociaal domein 2 miljoen euro bezuinigd moet worden, 300.000 euro staat bij het Kulturhus en bij sport, 150.000 euro bij onderhoud en beheer van de openbare ruimte en een half miljoen bij ‘overig’. Opgeteld is het ontoereikend om tenminste die 4 miljoen te halen.
Het wordt niet verdoezeld: de OZB met 20 procent verhogen. “We vragen een bijdrage van onze inwoners om het geweldig goede niveau van onze voorzieningen op peil te houden.”

Reacties
Reacties komen los. Een greep. “U legt de randen van het schaakbord vast. Het doolt me.” (Leo Graafhuis, VVD) “We moeten het laten landen. We hebben meer informatie nodig. Ik heb geen enkel beeld om 2 miljoen om te buigen.” (Karin Scholten, GB90) “Ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik heb geen inzicht.” (Mieke Visser, SP) “De informatie die ik krijg maakt me onrustig. Ik zit met lege handen. Ik heb geen idee van het achterliggende verhaal.” (Jan de Vries, GL/PvdA)

Aan de slag
“We staan niet tegenover elkaar”, antwoordt Van den Hengel. “U krijgt antwoord op alle vragen. We gaan er maximaal mee aan de slag. Met een reeks van informatieavonden. En met de vragen  die u schriftelijk stelt. Die zijn meer dan welkom. Wat u als raad te horen kreeg, was informatie over ónze richting, in hoofdlijnen.”
Het wordt een drukke herfst.