26 september 2019 door: T.Stegeman Politiek Beraad meer dan een ‘intermezzo’

Weer over getallen en cijfers

Jan Stoop

Je kunt het Politiek Beraad van vorige week dinsdag een ‘intermezzo’ noemen tussen  al die extra bijeenkomsten over de komende begroting (lees: bezuinigen en toch nog wat investeren). Het is evenwel de gewone inleiding op de raadsvergadering van gisteravond 24 september, waarin onder meer de zogeheten Bestuursrapportage 2019 wordt vastgesteld.

Het blijft dus allemaal toch weer gaan over kennelijk veelzeggende getallen en cijfers. Met toevoegingen als ontwikkelingen (beleid) en gevolgen (financiën). “U wordt meegenomen in de voortgang”, houdt het college de raad voor. “Het is een tussenstand, een peilstok, een doorkijkje, zo’n berap analyseert het lopende jaar”, zegt wethouder financiën Herman Mulder.
Het Politiek Beraad wil eigenlijk zien wat de gevolgen meerjarig zijn, structureel. Met een kwalificatie als ‘winstwaarschuwing’ neemt het niet of nauwelijks genoegen. Maak het verhaal in het kader van de begroting actueler, luidt de oproep.

‘2019’ laat een nadelig resultaat zien van bijna 2,3 miljoen euro. Met ruim 1,9 miljoen nadelig  op het sociaal domein (jeugdzorg!). Het tekort wordt voorlopig als stelpost weggezet. Het zal als resultaat zichtbaar zijn in de jaarrekening. De tekorten wegwerken, daar werken we heel hard aan, wordt ergens in het beraad gezegd.

De volgende dag zet de regionale krant op de voorpagina dat bij wethouders in de regio een dubbel gevoel overheerst als het gaat om de Miljoenennota. Een collega van Mulder, de wethouder financiën van  Hof van Twente en vertegenwoordiger van de Twentse gemeenten in de commissie financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zegt het zo: “Als bestuurder van een gemeente word ik er niet vrolijk van. We hebben te maken met stijgende kosten, zoals in de jeugdzorg, die doorberekend gaan worden in bijvoorbeeld de onroerend zaakbelasting. Dat is een tegenstelling die op verjaardagen niet kan uitleggen”. Andere wethouders spreken over een cynisch beeld, omdat gemeenten ‘in de min gaan’. Terwijl het Rijk geld als water heeft, worden wij als gemeenten  gekort.

De teneur van het Politiek Beraad in Borne: We zien een analyse die het eerste half jaar van 2019 omvat. Wat komen we nog tegen voor het meerjarenperspectief!? Moedeloosheid? De handdoek in de ring? Nieuw, aangepast beleid? Raadsbreed gedragen?
De troonrede is optimistisch van toon, maar de regering voorziet zwaar weer. Het kabinet ziet nog goede vooruitzichten, maar is bezorgd over de jaren na 2020, schrijven de grote kranten.
In Borne is november met de begrotingsbehandeling er al over een dikke maand.