26 september 2019 door: T.Stegeman Borns Kleinkoor start met Boys Choir

door Annemarie Haak

 

Een jongenskoor dat een gedegen zangopleiding krijgt en dat vervolgens in staat is om liederen uit de klassieke muziek te zingen. Dat staat het Borns Kleinkoor voor ogen en daarom is het initiatief genomen om hiervoor jongens te selecteren.

 

‘’Het gaat dus niet om een koor dat zich op popmuziek en andere populaire liedjes richt’’, benadrukt Bram van der Beek nadrukkelijk. ‘’We willen graag een koor samenstellen in de trant van de Boys Choires zoals die in Engeland ook bestaan.’’ In ons eigen land kent men ook dit soort koren zoals het Kampens Boys Choir, Roder Jongenskoor, het jongenskoor Dalfsen en het Oldenzaals Stadsjongenskoor,  uit deze omgeving.

De dirigent heeft nu twee jaar de leiding van het Borns Kleinkoor  en heeft daarnaast onder meer nog het Twents Liturgisch onder zijn hoede. ‘’Wij hebben allemaal ontzettend veel plezier aan het zingen en we merken dat kinderen ook veel plezier beleven aan zingen. Er is alleen steeds minder aandacht voor, kinderen zingen steeds minder en dat is jammer.’’ Samen met Wim Kevelham en Jaap Verhoog wil Bram daar verandering in brengen. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken is er inmiddels contact gezocht met de basisscholen. De pijlen zijn gericht op jongens van in de leeftijd van zes tot en met acht jaar. ‘’Deze stemmen kun je nog vormen en bovendien hebben de jongens nog geen last van de baard in de keel!’’ Als zangpedagoog weet hij hoe belangrijk dit is. De Engelse koortraditie is volgens de dirigent heel specifiek.  Het is dan ook de bedoeling dat de jongens in het Engels gaan zingen. ‘’In eerste instantie oefenen we het één stemmig zingen. Bij concerten zou het Borns Kleinkoor dan kunnen ondersteunen. Maar het is wel de bedoeling om mettertijd meerstemmige liederen te gaan instuderen.’’  Bij concerten worden dikwijls tieners ingezet om variatie in het programma aan te brengen en de ervaring is dat dit een goede mix is. Van der Beek gaat het koor zelf opleiden.

Vanuit de scholen is er inmiddels enthousiast gereageerd en de volgende stap is om de scholen te gaan bezoeken. Dit gaat in oktober gebeuren. ‘’We willen het initiatief introduceren en de kinderen duidelijk maken wat we precies voor ogen hebben’’, haakt Kevelham in. ‘’Vervolgens gaan we op 4 november een introductieles geven, een gastles zodat de aspirant-leden ervaren wat het is.’’

De heren nodigen daarbij ook de ouders uit. ‘’Het is heel belangrijk dat ouders ook betrokken worden bij dit koor, de jongens krijgen immers een gedegen opleiding en dat vraagt inzet. Ouders moeten er achter staan, net als bij een sport die het kind kiest.’’ Ook buiten de scholen om kunnen belangstellenden zich al aanmelden bij Bram van der Beek, tel.nr: 2669419 of bij Wim Kevelham, tel.nr. 2673462  Op you tube zijn bovendien filmpjes te vinden van de in dit artikel genoemde koren.