2 oktober 2019 door: T.Stegeman Mensen wees alert!

door Annemarie Haak

 

Dat zou burgemeester Van den Hengel aan alle inwoners van Borne willen zeggen. Figuren die kwaad willen, liggen op de loer en zoeken de gemakkelijkste prooien. Met name agrariërs zijn een gemakkelijk doelwit. Borne telt momenteel 80 bedrijven waarvan er nog slechts 10 fulltime actief zijn als boer. Velen doen het werk in deeltijd en hebben elders een betrekking aangenomen. Reden kan zijn de schaalvergroting, verkoop van gronden en het minder lucratief zijn van een bedrijf. Dat betekent tevens dat veel boerenschuren leeg komen te staan. Heel verleidelijk is het dan om een lucratief aanbod aan te nemen vanuit het criminele circuit om het pand te verhuren. Immers het is  een gemakkelijke manier om geld te verdienen. ‘’Doe dat niet, je weet niet wat je je op de hals haalt’’, waarschuwt Van den Hengel. ‘’Hoe verleidelijk het aanbod ook is. Bovendien wordt je zelf als eigenaar verantwoordelijk gehouden bij ontdekking. Je wordt medeplichtig bevonden met alle financiële gevolgen van dien!’’

 

Een zak geld kan heel verleidelijk zijn

 

Om dit te voorkomen is er een voorlichtingsprogramma opgezet om boeren te waarschuwen en te behoeden voor  dergelijke praktijken. ‘’Borne is een veilige gemeente, maar dat neemt niet weg dat we alert moeten blijven. Het is hot issue. In den lande gebeuren momenteel hele nare dingen, daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten!’ De voorlichting wordt opgezet met de omliggende gemeentes. Het Regionaal informatie en Expertise Centrum Oost Nederland ondersteunt hierbij. Het is immers noodzakelijk dat gemeentes samenwerken. ‘’Wij willen hier sterk op inzetten, omdat onze buurgemeentes dit ook gaan doen. Doen we dat niet dan krijgen we soort waterbedeffect, zodat criminelen uit de regio naar Borne komen omdat wij minder hard optreden en dat willen we niet!’’

Borne heeft in het verleden al wel eens te maken gehad met hennep kwekerijen, die gelukkig tijdig konden worden opgerold. Ook is de vestiging van een bedrijf dat kwaadwillend was al eens voorkomen. De gemeente wil daarom heel preventief en heel breed te werk gaan. Zo zullen ook scholen en sportverenigingen benaderd worden. Immers de jeugd zou ook een doelwit kunnen zijn. De verleiding is immers erg groot wanneer je een zak geld voor gehouden krijgt. ‘’Die topbazen is het erom te doen om afhankelijkheid te creëren.  Verslaving is zo’n afhankelijkheid. Daar kunnen hele nare gevolgen uit voortkomen, waar we geen allen blij mee zijn. Dus mensen houd je ogen op en wees alert! Gevaar schuilt overal.’’ Op het gemeentehuis is een medewerker volledig vrijgesteld om zich op dit programma te richten. ‘’Ons is alles eraan gelegen dat mensen niet in dat circuit terecht komen!’’