10 oktober 2019 door: T.Stegeman Ton van Gulik nieuwe pastor in Zenderen

‘’Belooft u dat u deze parochie naar eer en geweten zult leiden?’’ Voor Ton van der Gulik was het zondag een bijzondere dag. Samen met vicaris Ronald Cornelisse en overste Jan Broens van de Karmelietenorde ging hij voor in de Eucharistieviering. Vooraf moesten echter wat vragen beantwoord en beloftes gedaan worden.  Maria Verheijen, vicevoorzitter van het kerkbestuur overhandigde hem symbolisch de sleutel van de kerk.  De nieuwe pastor van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk droeg zelf de mis op, waarna er een informeel samenzijn was voor de aanwezigen. Hierbij konden ze even kennis maken met de nieuwe leider van de parochie. ‘’Een aimabel mens’’, verklaart Henk Semmekrot. ‘’De eerste indruk is positief. Ik hoop dat hij kan wennen in dit rustige Zenderen! Gelukkig heeft hij alleen onze parochie. Als ik om me heen kijk en onder meer zie hoe groot het gebied is waar Marc Oortman de scepter zwaait, mogen wij ons gelukkig prijzen!’’ Ton van Gulik heeft jaren in Rome gewoond. Daar werkte hij in het studiehuis van de Karmelieten vlakbij Vaticaanstad als bibliothecaris. Hij ontving studenten en professoren en speurde naar achtergrondinformatie omtrent de orde. Voor zijn Rometijd werkte van Gulik als pastor in Noord Brabant. Ook was hij geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Amsterdam. A.H.