16 oktober 2019 door: T.Stegeman Koninklijke onderscheiding voor Harry Besselink

Een Bornenaar bij wie het NEO-bloed door de aderen stroomt, zo typeerde waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel de scheidende voorman van de voetbalvereniging NEO . Hij mocht Harry Besselink(67) verblijden met een Koninklijke Onderscheiding. ''Zijne Majesteit heeft het behaagt om u te benoemen als lid in de …...Orde van Oranje Nassau'' sprak de burgervader nadat hij even op zijn spiekbriefje had gekeken of hij het wel goed verwoordde. Ook het opspelden was even een probleem maar met hulp van de gedecoreerde zelf kon de onderscheiding worden opgespeld. Besselink werd alom geëerd en gewaardeerd. Hij stapte in het bestuur in een roerige tijd en wist rust te brengen in de grootste vereniging van Borne. Onder zijn bezielende leiding werd de voetbalclub weer een bloeiende vereniging. Besselink werd genoemd als een NEO-man pur sang. Zo was hij dagelijks te vinden op de accommodatie en hield hij het reilen en zeilen van de verschillende clusters goed in de gaten. Dit werd nog eens onderstreept door Marcel Bruninghuis als afgevaardigde van het jubileumteam NEO 100 jaar, zijn zoon Max als speler van NEO 1 en het donderdagmorgenteam dat de scheidende voorzitter als nieuw lid opnam. Behalve voor de voetbalclub spande Besselink zich in voor de St.AED en voor hulp aan de allerarmsten, door voedselpakketten te bezorgen voor gezinnen die het heel hard nodig hadden.

Harry Besselink wordt opgevolgd door Edwin Zeevalking. Hij heeft eveneens zijn sporen al verdiend binnen de club. Zo was hij al trainer, lid van het jeugdbestuur en het technisch cluster. ‘’Doe het op je eigen manier!’’ hield van den Hengel hem voor.

Een fotoreportage is te zien op facebook.