30 oktober 2019 door: T.Stegeman Stimuleringsfonds zoekt nieuwe activiteiten

Het fonds bestaat al jaren, maar toch heeft voorman Jan Matel het idee dat het nog niet bij iedereen bekend is. Daarom zoekt hij de publiciteit. ‘’Om nieuwe activiteiten te ondersteunen, maar ook om nieuwe sponsoren te vinden, die mee willen helpen om deze evenementen financieel te ondersteunen.’’ Het moet een duwtje in de rug zijn, een laatste zetje dat nodig is om een activiteit op te starten. Het Kringloopbedrijf is naast de gemeente de grootste donateur. Het Stimuleringsfonds richt zich met name op de ondersteuning van culturele evenementen of zaken die betrekking hebben op kunst, recreatie en toerisme. Zo heeft het fonds de laatste jaren al zo’n 150.000 euro uitgekeerd. Dit geld ging onder meer naar de aanschaf van tenten voor evenementen, het Boris beeld, Kerstmis in Oud Borne, Halloween in Hertme, het Kloosterpad, de ijsbaan en de Sinterklaasintocht. Om meer bekendheid te krijgen heeft het Stimuleringsfonds zich aangesloten bij de groep Twentse Subsidiefondsen en gaat binnenkort de website stimuleringsfondsborne.nl de lucht in.

Om in aanmerking te komen voor een donatie uit het Stimuleringsfonds moet aan een aantal criteria voldaan worden. Een panel bestaande uit Herman Euverman, Ton Geerdink, Marjan Boxem, Herman Mulder en Jan Matel komt zo’n twee tot drie keer per jaar bij elkaar om de inzendingen te beoordelen. ‘’Criterium is, dat de activiteiten bedoeld zijn voor een breed publiek’’, vervolgt Matel. Er kan maximaal drie keer een beroep gedaan worden op het fonds . Wordt besloten om uit te keren dan krijgt de aanvrager eerst 50% van het toegezegde bedrag en na afloop het restant waarbij verantwoording over de besteding wordt geëist. ‘’We zijn hierin heel streng, het gaat immers om geld van founders en dat moet goed besteed worden.’’

Op de website is tevens een aanvraagformulier te vinden   A.H.