6 november 2019 door: T.Stegeman Uitkomst kentekenonderzoek ‘heel verrassend’

Onlangs is een tweede kentekenonderzoek  geanalyseerd. Dat onderzoek moet een beeld geven van hoe verkeersstromen in en door Borne zich in een aantal jaren ontwikkeld hebben. Daarvoor zijn dertien camera’s ingezet.

In het persgesprek zegt wethouder Herman Mulder namens wethouder Michel Kotteman (Mobiliteit) het ‘heel verrassend’ te vinden dat de verkeersintensiteit op de N744 Albergen richting Zenderen is afgenomen, met 11 procent. Verklaring zou zijn dat het vlakbij en in het Bornse kerkdorp ’s ochtends en ’s avonds zo druk is dat automobilisten files mijden en een andere route nemen. Mulder noemt het ‘filevermijdingsgedrag’. In 2016 werd in de ochtendspits nog 71 procent doorgaand verkeer geteld, in 2019 55 procent.
Bijzonder vindt hij ook het effect van de Zuidelijke Randweg, die na oktober 2016 (de vorige telling) is aangelegd. Daardoor laat het verkeer op de Europastraat een ‘significante daling’ zien. Bewoners kiezen in Borne kiezen vaker de Zuidelijke Randweg richting de Kluft of de N743 dan via de Europastraat naar de Azelosestraat of Grotestraat. In procenten levert dat een min 29 procent op ( -- 2675 motorvoertuigen).
Ook op de N743, de Rondweg, is de verkeersintensiteit afgenomen. Verklaring: dat bewoners niet meer via de Grotestraat naar de Rondweg rijden maar via de Zuidelijke Randweg. Mogelijk speelt ook mee dat bewoners eerder via de fietsroute F35 naar Hengelo of Enschede gaan. In 2016 maakten 1700 fietsers per dag gebruik van de F35, een jaar later al 3200.
Toenames in het verkeer zijn er ook. De Deldensestraat: + 21 procent; de Bornerbroeksestraat met 44 procent de grootste toename. Oorzaak: toenemende files op de A35 waardoor bestuurders het ‘onderliggende wegennet’ gebruiken. Een ander oorzaak kunnen de files in Zenderen zijn. Bestuurders rijden dan komende vanuit Almelo via het Tusveld (Almelo, Grote Bavenkelsweg) naar de Kluft A1/A35.
In een Bestuurlijke Memo aan de gemeenteraad zegt het college nog onder meer dat het doorgaande verkeer door Zenderen ‘veelbetekenend hoog’ is. “Een Rondweg om Zenderen heeft daarom hoge prioriteit”, aldus B en W. Over de nog steeds in de picture  staande Oonksweg zeggen ze: “Daar, ter hoogte van de spoorwegovergang, zien we dat 1 op de 5 motorvoertuigen geen relatie met Borne heeft, 4 van de 5 dus wel. De Oonksweg heeft daarom een belangrijke lokale functie”.
(js)