6 november 2019 door: T.Stegeman De Plannen voor de Hooiberg zijn klaar

Het plan is financieel haalbaar. Binnenkort wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

Op donderdag 14 november 2019 om 19.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het Kulturhus.

Omwonenden maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Gezien het aantal verwachte bezoekers vindt de bijeenkomst NIET in de Wanne plaats.

 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Zoals bekend heeft het college van burgemeester en wethouders in juni 2017 ingestemd met het voorstel om in de voormalige schoollocatie De Hooiberg een woon-zorgvoorziening te realiseren. Een initiatief van enkele ouders van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dat goed is ontvangen door omwonenden en de wijkvereniging van de Stroom Esch.

Naar aanleiding van het besluit van het college, bent u vervolgens geïnformeerd over de gesprekken die plaats zouden vinden tussen de gemeente en de initiatiefnemers over de daadwerkelijke verkoop. Tijdens dit ‘onderhandelingsproces’ zijn allerlei financiële en praktische vragen en consequenties besproken. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de noodlokalen van de school en de gymzaal? Wat betekent verkoop van de locatie voor de huidige huurders van het pand? Om welke en hoeveel grond gaat het precies en waar komt de eigendomsgrens?

 

Proces

Daar komt ook de renovatie van de gymzaal bij: Hoe gaan we daarmee om in relatie tot de herontwikkeling van de school? Veel vragen waarvan het antwoord goed onderzocht moest worden, ook in relatie tot de verwachte kosten en de waarde van het pand. Parallel aan dit hele proces, heeft Stichting De Hooiberg ook gezocht naar een exploitant van het toekomstige gebouw, zijn bewoners geselecteerd en zijn de plannen verder uitgewerkt.

 

Exploitatie en beheer

De onderhandelingen en gesprekken tussen de gemeente, Stichting De Hooiberg en woningcorporatie Welbions hebben er toe geleid dat er in het voorjaar van dit jaar een exploitant is gevonden. Welbions gaat het gebouw exploiteren en beheren. De komende tijd hopen we gezamenlijk tot een definitieve overeenstemming te komen.

 

Renovatie van de gymzaal

Ook is afgelopen jaar gestart met de renovatie van gymzaal De Hooiberg. De doorsteek/verbinding tussen de school en de gymzaal is hierbij afgesloten en de kleedkamers en entree zijn gerenoveerd. Hiermee is de eerste fase van de renovatie afgerond. Voorbereidingen voor de vervolgfase van de renovatie zijn in volle gang. Zo heeft het college deze week ingestemd met het voorstel om ook de buitenzijde duurzaam te vernieuwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden, hierover wordt u begin 2019 verder geïnformeerd.

 

Planning

Het streven is om in de eerste helft van 2019, na definitieve overeenstemming tussen de gemeente, Stichting De Hooiberg en Welbions, het pand en de buitenruimte van de voormalige school over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Daarna zal ook de bouw zo snel mogelijk starten. Ook over dit proces houden we u op de hoogte.