12 maart 2020 door: T.Stegeman Belevingstheater krijgt vorm

door Annemarie Haak

 

‘’Ze hebben Johannes!’’ Hevig geschrokken kijken de overige spelers naar de vrouw die in shock aan tafel zit. Deze melding slaat in als een bom. De paniek is van de gezichten af te lezen. ‘’Hij was geraakt in zijn been en twee straten verderop alsnog opgepakt!’’  Op het erf van de Meiershof wordt de overval op Huize Lidwina nagespeeld, een van de scenes uit het Belevingstheater dat op 3 april opgevoerd zal worden.  ‘’Kom mannen, inpakken! We mogen nu geen tijd meer verspillen!’’ De indringende muziek op de achtergrond zwelt aan. Dan komt er een auto het erf op gereden, er klinken schoten, mensen vallen op de grond. De oorlog is heftig. Dan stopt de muziek.

 

Regisseur Jos Brummelhuis loopt op deze zondagmorgen alle locaties langs in Oud Borne,  waar gerepeteerd wordt. Er zijn tien locaties waar een scene uit de Tweede Wereldoorlog nagespeeld wordt. ‘’De spelers moeten zich inleven in het personage en van daaruit acteren. In kleine groepen wordt er nu gerepeteerd, ze zijn zelfsturend en verantwoordelijk voor elkaar. Het gaat erom dat het echt lijkt, het mag geen spel zijn! Het is heel belangrijk het gevoel, de emotie over te brengen.’’ Naar aanleiding van gesprekken met Bornenaren die de oorlog meegemaakt hebben en door zich in te lezen in de materie is het script tot stand gekomen. Zo wordt er onder meer een scene gespeeld bij de Doopsgezinde Kerk die de protestantse pastorie van Ds Lenie Leignes Bakhoven moet verbeelden. Hier verbleven onderduikers, maar ook Duitse soldaten in hetzelfde huis. Op de boerderij van de Mösselboer gaat het er een beetje komisch aan toe wanneer allerlei kapriolen uitgehaald moeten worden om een levend varken te verstoppen. Radio Oranje komt aan bod, maar ook een bruiloft die wreed verstoord wordt, is te bewonderen en zo komen er verschillende gebeurtenissen aan bod. In totaal doen er zo’n 140 acteurs en figuranten mee aan dit spektakelstuk.

 

Zachtjes het Twentse volkslied zingen

 

In het Kulturhus pauzeren enkele figuranten en genieten van een kop dampende soep. ‘’Ik ben een vrouw die de Oude Kerk in vlucht als er luchtalarm is’’, licht Elfri ten Cate toe. ‘’Als we allemaal rond het altaar zitten, zing ik zachtjes het Twentse volkslied!’’ Naast haar zit Ingrid Baartman, zij heeft de rol van een vrouw waarvan de zoon net is opgepakt. ‘’Zo heeft iedereen een eigen karakter, een type waarin je je moet inleven. Van daaruit is het improviseren.’’ De figuranten ontmoeten elkaar op straat, vragen om raad of verwachten antwoorden op hun vragen. Ondertussen vindt er een razzia plaats, worden mensen door soldaten uit hun huizen gesleept en moet er vanwege het luchtalarm een veilige plek gezocht worden.

Op 3 april worden de scenes voortdurend herhaald, het publiek wandelt van de ene locatie naar de andere. Er zit geen bepaalde volgorde in. Gastheren en gastvrouwen begeleiden dit proces dat plaats vindt tussen half zes en half negen ’s avonds. ‘’Tot slot komen voertuigen van Keep them Rolling het dorp binnen en daar gaat iedereen in optocht achteraan voor de grote finale, het bevrijdingsfeest op de Koem’’, aldus Brummelhuis. ‘’Er zouden wel eens heel veel voertuigen deze kant op kunnen komen, want iedereen is benieuwd naar het Belevingstheater!’’

 

Er volgt nog twee keer een doorloop, dan de generale repetitie op 1 april, de try-out op 2 april en tot slot de grote uitvoering op 3 april. De dag waarop Borne 75 jaar geleden bevrijd werd.

Een fotoreportage is te vinden op facebook