19 maart 2020 door: T.Stegeman Coronavirus legt alles in Borne plat

door Annemarie Haak

 

Trots poseerden ze voor de foto.  De expositiecommissie van de Heemkundevereniging had allerlei documenten en voorwerpen vergaard om in het Dijkhuis een tentoonstelling op te zetten over de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding. Er zouden zelfs legervoertuigen uit de tijd en bijzondere voorwerpen te bewonderen zijn. Op 3 april is het immers 75 jaar geleden dat de Geallieerden het dorp binnenkwamen en de bezetter verdreef. Maar het oprukkende coronavirus strooit roet in het eten. Alle festiviteiten worden afgelast. Voor de expositiecommissie betekent dit dat de vitrines weer in de opslag kunnen en de bijzondere voorwerpen weer opgeborgen.

 

De tentoonstelling zou het begin zijn van een reeks activiteiten waarvan nu niets meer gaat plaats vinden. Het Bevrijdingsdiner dat op 26 maart in het Dijkhuis gehouden zou worden, het Belevingstheater in Oud Borne, het eindfeest op de Koem, een delegatie uit Engeland van de vergeten bevrijders, die de rondweg zouden omdopen, zelfs de speciale bevrijdingskrant die in die periode zou verschijnen komt niet bij de persen terecht.

Jos Brummelhuis, productieleider van het Belevingstheater dat op 3 april in Oud Borne opgevoerd zou worden, heeft inmiddels alle betrokkenen, acteurs, figuranten,  technici, decorbouwers en iedereen die op enigerlei manier aan deze productie meewerkt via de mail op de hoogte gesteld.   ‘’We zagen het al wel een beetje aankomen, maar als het besluit dan echt valt, komt het hard aan. Het is een domper uiteraard, we zijn hier al een jaar mee bezig en iedereen is erg enthousiast en gemotiveerd, ook de bewoners van Oud Borne.  Maar het is niet anders. We hopen wel dat deze productie op een later moment doorgang kan vinden, het zou zonde zijn dat het helemaal afgelast wordt, we waren immers al bijna klaar met inoefenen. Zodra het veilig is, roepen we iedereen weer bij elkaar!’’

 

Eind van de week opnieuw bekijken

 

Het 4/5 mei collectief, de overkoepelende organisatie van alle festiviteiten, stuurde in samenspraak met burgemeester Jan Pierik een persbericht met daarin de mededeling: ‘’Het is niet verantwoord om onder de omstandigheden deze evenementen door te laten gaan. We willen bekijken of we naar een ander tijdstip kunnen schuiven. De komende periode zullen alle organisatoren in Borne de consequenties voor hun eigen evenement of activiteit in kaart brengen. Daarbij zal worden overwogen in welke vorm op een later tijdstip de herdenkingen kunnen plaatsvinden en wordt nadrukkelijk gekeken in hoeverre de samenhang tussen alle activiteiten nog gehandhaafd kan blijven. Tevens zal worden gekeken naar wat de andere Twentse gemeenten doen en dan met name naar de activiteiten die de gemeentegrenzen overschrijden. Het 4/5 mei Collectief komt eind volgende week weer bijeen om de mogelijke opties met elkaar te bespreken, rekening houdend met de ontwikkelingen rondom het virus. Tot die tijd zullen er geen beslissingen worden genomen over nieuwe data van de evenementen.. ‘’

 
Speciale maatregelen in het Dijkhuis

 

Inmiddels hebben nagenoeg alle verenigingen hun clubactiviteiten gestopt. Afgelopen zondag ging het dance-event van Cladans niet door en ook deze organisatie heeft nu al haar lessen gecanceld. Tenminste voor de komende weken tot 1 april. Zelfs de buurtbus kondigt aan voorlopig niet meer te rijden en de gidsengroep Oud Borne leidt voorlopig geen mensen meer rond.  De organisatie van Borne op z’n Best heeft zelfs besloten om haar evenement over te hevelen naar het volgend jaar. Veiligheid voor alles.

Het coronavirus kan levensbedreigend zijn voor ouderen. Vandaar dat het Dijkhuis bijzondere maatregelen getroffen heeft. Zo wordt het aantal bezoekers beperkt, mensen met verkoudheid worden verzocht niet binnen te komen. Er staan er op diverse plekken wasbakken met zeep waar bezoekers handen kunnen wassen en het restaurant is alleen open om maaltijden te halen. Eten gebeurt op de eigen afdeling.  Uitstapjes, grote activiteiten en kerkdiensten gaan niet door.

De zorgverlening van de wijkteams bij cliënten thuis blijft doorgaan. Wanneer een cliënt griepachtige verschijnselen vertoont, worden er in afstemming met de huisarts (en de leidinggevende) de juiste maatregelen getroffen. Wel wordt verzorgend personeel geadviseerd om bij verkoudheid of andere klachten eerste de arts te raadplegen. Vergaderingen en vergelijkbare bijeenkomsten zijn geschrapt of worden telefonisch uitgevoerd. Bovendien wordt de medewerkers gevraagd voor zover mogelijk niet deel te nemen aan activiteiten die niet zorg gerelateerd zijn.

 
Radiobulletin

 

Zo neemt elke organisatie de beslissingen die nodig zijn, het is stil in Borne en dat zal voorlopig zo blijven. RTV Borne zendt elk uur van de dag, een speciaal radioprogramma uit met daarin een nieuwsbulletin, te beginnen om 12 uur ’s middags. Het bulletin wordt eenmaal per dag of vaker gemaakt en bevat het laatste nieuws en andere relevante informatie over de situatie in onze gemeente. De update wordt ieder uur uitgezonden, in de vijf minuten vóór het hele uur op 105.4 FM en via de internetstream van RTV Borne