12 mei 2020 door: T.Stegeman Commentaar: Gaat het om geld of macht?

Tijdens het politiek Beraad van afgelopen week, waarin de toekenning van de zendmachtiging ter discussie stond, hield wethouder Martin Velten een vurig pleidooi voor Borne Boeit. Als grote fan van dit medium steekt hij al jaren de loftrompet voor dit medium. Weinig positieve woorden waren er echter voor RTV Borne. Niet over de activiteiten, de uitzendingen en ook niet over de vele vrijwilligers waarmee deze lokale omroep werkt. Niet over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en evenmin over de statushouders die hier een waardevolle dagbesteding vinden. Zelfs niet over het kleine budget waarmee RTV Borne jaarlijks rond moet zien te komen!! Nee niets van dat al. De wethouder pleitte daarentegen voor overheveling van de zendmachtiging, die tot nu toe bij RTV Borne ligt, naar Borne Boeit. Zelfs met de wetenschap dat dit medium er niets mee doet en evenmin in de toekomst van plan is om er iets mee te gaan doen! Kortom RTV Borne wordt straks gewoon van de kaart geveegd en er komt niets voor terug!! Want, zo stelt de wethouder en ook zijn fractie Borne Nu: ‘’Borne Boeit staat het water aan de lippen en moet geholpen worden!’’

Gaat het hier nu om de zendmachtiging of over de subsidie van zo’n 12.000 euro die hiermee gepaard gaat??

Onlangs viel het oog op de uitslag van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Dit fonds heeft in januari 2020 zo’n 2,8 miljoen euro toegekend aan 28 projecten in Nederland. Waaronder Borne Boeit. Hun project, het Borns Onderzoeksplatform heeft maar liefst 73.920 euro toegezegd gekregen. Respect voor hen die deze subsidie in de wacht hebben gesleept, dat moet een mooi verhaal geweest zijn over Bornse onderzoeksjournalistiek.

Nu kennen ik Borne Boeit niet als een medium dat maatschappelijk onverantwoorde kwesties in de Bornse samenleving aan de kaak stelt, maar wat niet is kan nog komen. Wellicht is dit project in ontwikkeling en is daar geld voor nodig.

De doelstelling die bij de oprichting van Borne Boeit werd gebruikt luidde: “Het promoten van Borne buiten haar eigen grenzen” . De artikelen die op Borne Boeit geplaatst worden, betreffen echter grotendeels het kleine nieuws in Borne. Is die doelstelling wel gehaald? De site is best actueel en er is veel te zien en te lezen. Wat dát betreft van onze kant chapeau!!

Wat mij echter tegen de borst stuit, betreft het feit waarom RTV Borne nu het veld moet ruimen. Met de wetenschap dat er zo’n schip met geld onderweg is, heb je zo’n kleine subsidie zoals RTV Borne die krijgt toch niet nodig??

Beste mensen van Borne Boeit, jullie krijgen al zoveel geld in de schoot geworpen van het Stimuleringsfonds, waarom dan toch RTV Borne om zeep helpen. Gaat het er alleen maar om de subsidie die er in Borne beschikbaar is voor de media ook in eigen zak te steken of gaat het om macht, de alleenheerschappij? Als er gezegd was dat Borne Boeit ook radio en TV zou willen maken zou ik er misschien nog enig begrip voor op kunnen brengen. Echter niets van dat alles. Samenwerken met RTV Oost is een alternatief, hoewel dat bij mijn weten al eens eerder mislukt is. Maar daar heb je geen zendmachtiging voor nodig!! Gemeenteraad heb het lef eens in te gaan tegen een voorstel van B&W en neem uw verantwoording, zo groot is het vertrouwen niet in de Bornse politiek blijkt uit de Burgerpeiling in het najaar van 2019.

 

Tonnie Stegeman