3 juni 2020 door: T.Stegeman ‘’RTV Borne voldeed en voldoet aan de eisen! Borne Boeit niet!’’

Zendmachtiging voor Borne Boeit

Met een nipte meerderheid, slechts één enkele stem, besloot de gemeenteraad om de website Borne Boeit aan te wijzen als het lokale medium voor de zendmachtiging. Er waren tien stemmen voor Borne Boeit en negen voor RTV Borne. Hiermee komt een einde aan een slepende situatie waarbij de inzet de zendmachtiging was. Het woord is nu aan het Commissariaat van de Media.

Veel waardering was er voor RTV Borne dat zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd als een lokale omroep met veel aandacht voor alle groeperingen. Met name het sociaal-maatschappelijke karakter sprak veel raadsleden aan. RTV Borne werkt samen met zo’n veertig vrijwilligers, waarvan velen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook met statushouders en met stagiaires. Het maken van een keus leidde bij veel fracties tot een ‘’duivels dilemma’’ of zelfs een onmogelijke keuze. Het liefst hadden velen gezien dat er toch een samenwerking mogelijk zou zijn. De  beide media vullen elkaar immers perfect aan. Dit plan werd echter vanaf het begin door Borne Boeit, dat uitsluitend een website beheert, uitgesloten. B. Slotman (CDA) formuleerde het als volgt: ‘’Wij houden vast aan RTV Borne. Deze omroep voldeed en voldoet aan de eisen, Borne Boeit niet. Bovendien is RTV Borne bereid om samen te werken, Borne Boeit niet!’’ Tom Verreussel en Mieke Visser spraken zich eveneens om die reden uit voor RTV Borne. Visser stelde zelfs voor om een mediabeleid op te zetten om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

 

Subsidie van 13 mille

 

RTV Borne beschikt al vijf jaar over de zendmachtiging, Borne Boeit heeft nooit eerder die intentie gehad. Veel raadsleden hadden het vermoeden dat het om de 13.000 euro ging die aan deze machtiging vastzit, voor RTV Borne de enige bron van inkomsten!

Bram Donkers (PvdA/Groen Links)hield nog een vurig pleidooi voor de omroep omdat ook de groep laaggeletterde inwoners bediend werden. Hij haalde hierbij de brief van oud-fractieleider Frans Edelijn aan. Zijn fractie was echter verdeeld, hetgeen ook bleek bij de stemming.

VVD-er Leo Graafhuis benadrukte nog eens dat zijn commissie, bestaande uit J.de Vries, B.Slotman en hijzelf tot de slotsom gekomen was dat er geen vertrouwen was in een samenwerking tussen RTV Borne en Borne Boeit. Henk vd Berg (Borne Nu) viel zijn wethouder niet af en koos voor Borne Boeit. Ook omdat veel jongeren dit medium volgen, ‘’een belangrijke doelgroep die nauwelijks nog tv kijkt of kranten leest.’’ GB’90 richtte zich op het commerciële belang van de website en sloot zich hierbij aan. Dit leverde na de stemming de uitslag 10 tegen 9 op. Voor stemden GB90, VVD, BorneNu en Jan de Vries van GL/PvdA. Tegen stemden de raadsleden van CDA, D66, Voor Borne, SP en Bram Donkers van GL/PvdA.

Deze uitslag is een advies en dat moet voor 8 juni bij het Commissariaat voor de Media binnen zijn. De zendmachtiging geldt voor de komende vijf jaar.

Mocht het commissariaat het advies overnemen, dan zal de teleurstelling bij RTV Borne groot zijn. Immers deze omroep mag dan geen gebruik meer maken van de zendmachtiging. Bovendien verliezen zij 13.000 euro. Het bedrag waarvan onder meer de huur van de studio in het Kulturhus bekostigd wordt.   A.H.